Kinh tế

Thường Tín được Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới
Ngày đăng 02/04/2021 | 07:57  | View count: 1531

Sau 10 năm nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện, cùng chung sức đồng lòng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tại Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 30/3/2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định công nhận huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Diện mạo nông thôn Thường Tín khang trang, đổi mới

Trong những năm qua, huyện đã tập trung đầu tư phát triển nông nghiệp; trên địa bàn huyện có 16 mô hình ứng dụng công nghệ cao, 12 mô hình liên kết “bốn nhà” trong sản xuất nông nghiệp. Các mô hình liên kết đã tạo ra sự chuyển biến tích cực, giúp người dân phát triển và tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu. Hợp tác xã ngày càng phát huy vai trò trong tổ chức, chỉ đạo sản xuất, liên kết nông dân với doanh nghiệp. Chương trình OCOP đã thúc đẩy quảng bá sản phẩm chủ lực của địa phương và nâng cao giá trị sản phẩm, phát huy lợi thế từng địa phương. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên rõ rệt. Chất lượng các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa tiếp tục được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 55 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 89,65%; 100% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh; 84,8% hộ gia đình được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn. An ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, hệ thống chính trị ở cơ sở được tăng cường.

Đường giao thông nông thôn được mở rộng

Nhà văn hóa thôn, cụm dân cư được xây mới

Trong 10 năm xây dựng NTM, trên địa bàn huyện đã huy động được nhân dân đóng góp 187.952 ngày công, hiến 2.820m2 đất thổ cư, 44.039m2 đất nông nghiệp để mở rộng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, trên 638 tỷ đồng tiền mặt, hiện vật. 100% hệ thống đường trục xã, liên xã, đường trục thôn, đường liên thôn, xóm đã xây dựng xong đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật Bộ Giao thông Vận tải, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện; 100% các tuyến đường ngõ, đường xóm đã được xây dựng và đảm bảo sạch, không lầy lội vào mùa mưa. 100% các tuyến đường trục chính nội đồng đã được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện, đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm. Hệ thống trường học và thiết bị dạy học được đầu tư nâng cấp, không còn phòng học tạm, phòng học cấp 4 dột nát. Đến nay, có 73/88 trường đạt chuẩn quốc gia.

Lãnh đạo huyện thăm mô hình ứng dụng công nghệ cao tại xã Hòa Bình

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, huyện Thường Tín tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với huyện nông thôn mới (NTM), xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu để đảm bảo xây dựng NTM là quá trình thường xuyên, liên tục, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững. Năm 2021, phấn đấu 04 xã, gồm: Duyên Thái, Tô Hiệu, Minh Cường, Tự Nhiên phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, 01 xã Hồng Vân đạt xã NTM kiểu mẫu Thủ đô. Đến hết năm 2025, cơ bản các xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 05 xã đạt NTM kiểu mẫu, 01 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu Thủ đô; Năm 2025, huyện Thường Tín đạt chuẩn NTM nâng cao, theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

 

Để thực hiện mục tiêu trên, Huyện Thường Tín tập trung công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, cách làm trong xây dựng NTM, các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, qua đó tiếp tục nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM. Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chương trình xây dựng NTM. Phân công các thành viên Ban chỉ đạo huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn cho các xã trong quá trình triển khai thực hiện. Các xã xây dựng kế hoạch cụ thể theo thời gian và phân công trách nhiệm từng thành viên Ban chỉ đạo theo từng lĩnh vực tiêu chí, để đạt tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

 

       Tô Quý