Kinh tế

Thường Tín chăm sóc lúa xuân 2021
Ngày đăng 18/03/2021 | 20:55  | View count: 439

Hiện nay nông dân trong huyện đang tập trung chăm sóc, bảo vệ diện tích lúa xuân, với quyết tâm phấn đấu đạt năng suất bình quân trên 62 tạ/ha.

Diện tích lúa xuân sinh trưởng và phát triển tốt

Vụ xuân năm 2021, toàn huyện có tổng diện tích 4.138ha, cơ cấu giống chủ yếu gồm Bắc thơm số 7, Bắc thơm kháng bạc lá, HDT10 chiếm 45% diện tích; Thiên ưu 8, TBR225 chiếm 45% đến 50% diện tích, còn lại là nếp và giống lúa khác. Bên cạnh đó, Phòng kinh tế huyện đã triển khai điểm khảo nghiệm giống lúa mới tại 8 xã, với diện tích 94,9ha; các giống lúa khảo nghiệm gồm: HDT1, Dự hương 8, VNR20, nếp Thành Nam, TBR97, được thực hiện bằng mô hình cấy máy, các tập thể, cá nhân mượn ruộng để cấy.

 

Hiện nay, diện tích lúa toàn huyện sinh trưởng và phát triển tốt, lúa đang trong gia đoạn đẻ nhánh, bà con nông dân đang tập trung khâu chăm sóc, làm cỏ sục bùn, bón thúc cho lúa để nhánh, cùng với đó thu gom ốc bươu vàng và triển khai diệt chuột bảo vệ lúa xuân.

 

Với điều kiện thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều, là điều kiện để các sâu bệnh hại phát sinh gây hại trên lúa như bệnh đạo ôn,  rày nâu, rày lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ…, theo khuyến cáo của các ngành chuyên môn, bà con nông dân cần thường xuyên thăm đồng, kịp thời phát hiện và có biện pháp phòng trừ sâu bệnh hiệu quả bảo vệ lúa xuân.

 

   Tô Quý