Kinh tế

Hội nghị thành viên UBND huyện mở rộng tháng 2
Ngày đăng 26/02/2021 | 22:34  | View count: 328

Chiều ngày 25/2, đồng chí Kiều Xuân Huy - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị Thành viên UBND huyện mở rộng tháng 2/2021.

 

Tại hội nghị, các Thành viên UBND huyện cho ý kiến vào một số vấn đề quan trọng như: Dự kiến xây dựng xã NTM nâng cao năm 2021 có thêm 4 xã, năm 2022 có thêm 6 xã; hoàn thiện thủ tục trình Thành phố quyết định thành lập mới 2 Cụm công nghiệp; kế hoạch triển khai đánh số nhà cho các hộ dân tại những tuyến phố đã được UBND Thành phố Hà Nội quyết định đặt tên; Phòng Văn hoá và Thông tin báo cáo kế hoạch triển khai công tác tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hoá đối với 7 di tích (giai đoạn 2021 - 2025); tiếp đó, Phòng Tài chính Kế hoạch báo cáo một số vấn đề liên quan đến tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng; nghe các ngành báo cáo tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn huyện…

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Kiều Xuân Huy - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Các phòng, ban chuyên môn huyện, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, tích cực tham mưu UBND huyện những giải pháp để chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, có như vậy mới hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và giai đoạn các năm tiếp theo, cùng với đó tập trung làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19…

   

    Tô Quý