Kinh tế

UBND huyện triển khai Dự toán thu chi ngân sách và biên chế hành chính sự nghiệp năm 2021.
Ngày đăng 22/12/2020 | 10:22  | View count: 837

Ngày 21/12/2020, đồng chí Kiều Xuân Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách, và tổng biên chế hành chính sự nghiệp huyện Thường Tín năm 2021. Dự Hội nghị có lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn, hiệu trưởng Trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng tài chính kế hoạch huyện thông qua Kế hoạch phân bổ thu chi ngân sách đối với các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn năm 2021. Nghe lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện báo cáo một số nội dung công tác biên chế và tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện và biên chế cán bộ xã, thị trấn năm 2021.

Đồng chí Kiều Xuân Huy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, đồng chí Kiều Xuân Huy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện, quán triệt và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2021 đã được UBND huyện giao, cụ thể hóa thành kế hoạch nhiệm vụ của từng đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện. Tiếp tục rà soát chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, phòng ban đảm bảo tinh gọn; rà soát, nâng cao hiệu quả của đề án vị trí việc làm, hiệu quả quản lý nhà nước; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, thực hiện tốt Chủ đề năm 2021 của Thành phố Hà Nội là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn với quyết tâm chính trị cao nhất, để triển khai thực hiện hiệu quả chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2021 và giai đoạn 5 năm (2021 – 2025).

 

      Tô Quý