Kinh tế

Đẩy nhanh thu hoạch lúa mùa, chuẩn bị sản xuất vụ đông năm 2020
Ngày đăng 21/09/2020 | 11:16  | View count: 788

Hiện nay, trên 4.000ha lúa mùa của huyện Thường Tín đang trong thời kỳ chín chín rộ, với phương châm xanh nhà hơn già đồng, các xã đang tập trung thu hoạch lúa để hạn chế thiệt hại do thiên tai và kịp thời vụ gieo trồng cây vụ đông 2020 – 2021.

Các xã đang tập trung thu hoạch lúa mùa

Tính đến ngày 21/9/2020, toàn huyện đã thu hoạch 2.173ha (bằng 53,7% diện tích), một số xã đã thu hoạch xong như: Quất Động, Văn Tự, Hiền Giang, Nghiêm Xuyên… Dự kiến đến cuối tháng 9, toàn huyện sẽ cơ bản thu hoạch xong diện tích lúa mùa. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, vụ mùa năm nay các xã đều được mùa, toàn huyện năng suất ước đạt 60tạ/ha.

Cùng với chỉ đạo các xã thu hoạch lúa mùa, Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 01 ngày 1/9/2020 về việc chỉ đạo sản xuất cây vụ đông năm 2020 – 2021, và Chủ trương hỗ trợ giá giống, cây trồng và các mô hình sản xuất của huyện năm 2020, trong đó hỗ trợ 100% giá giống cho toàn bộ diện tích trồng cây bí xanh, bí đỏ, dưa chuột trên đất 2 lúa. Hỗ trợ 100% giá giống ngô có diện tích 1ha được trồng gọn vùng, gọn cánh. Hỗ trợ 50% giá giống cho mô hình trồng khoai tây theo chương trình liên kết “4 nhà”.  Tiếp tục duy trì và mở rộng diện tích sản xuất vụ đông và coi đây là vụ sản xuất chính, với cây trồng chủ lực gồm khoai tây, bí xanh, bí đỏ, dưa chuột trên đất 2 lúa.

Vụ đông 2019 diện tích khoai tây áp dụng mô hình liên kết 4 nhà tại xã Khánh Hà

Theo Kế hoạch của UBND huyện, sản xuất vụ đông năm 2020 – 2021, toàn huyện phấn đấu trồng từ 2.100ha trở lên, trong đó diện tích trồng ngô 100ha, đỗ tương 100ha, khoai tây 130ha, khoai lang 30ha, rau màu các loại 1.585ha, hoa cây cảnh 155ha.

Để triển khai thực hiện vụ đông đạt kế hoạch và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân, UBND huyện đã xây dựng các giải pháp: Tập trung tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, kế hoạch sản xuất của huyện, cũng như mục đích, ý nghĩa và hiệu quả kinh tế sản xuất cây vụ đông để nông dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo các cơ sở qui hoạch vùng, điểm trồng cây vụ đông theo từng giống cây, đảm bảo gọn vùng, gọn cánh, thuận lợi trong việc quản lý, chăm sóc và điều hành nước tưới tiêu. Tuyên truyền, vận động nông dân không có nhu cầu sản xuất, cho tập thể, cá nhân mượn ruộng, thuê ruộng để sản xuất.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các ngành từ huyện đến cơ sở, vụ đông năm 2020 – 2021 sẽ đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần nâng cao hệ số sử dụng đất, tăng thu nhập cho người nông dân, đồng thời tăng sản lượng lương thực hàng năm của huyện.

 

   Tô Quý