Kinh tế

Thường Tín cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa mùa 2020
Ngày đăng 30/06/2020 | 17:28  | View count: 1894

Thời điểm nay các xã trong huyện đang tập trung đẩy nhanh tiến độ cấy lúa vụ mùa năm 2020, phấn đấu cơ bản hoàn thành trong tháng 6, để chủ động diện tích trồng cây vụ đông 2020 - 2021.

Nông dân trong huyện đang tích cực cấy lúa mùa

Ngay từ đầu mùa vụ, UBND huyện chỉ đạo các xã đẩy nhanh thu hoạch lúa xuân, chuẩn bị cho sản xuất lúa mùa theo đúng kế hoạch, tiến hành đổ ải, phay ngả đất, phay cấy và gieo mạ mùa. Để hỗ trợ, khuyến khích nông dân đưa giống lúa mới có năng suất chất lượng cao vào canh tác, đưa cơ giới hóa khâu cấy lúa, và thực hiện các mô hình mượn ruộng để cấy, hạn chế tình trạng bỏ ruộng hoang hóa. Vụ mùa năm 2020, huyện Thường Tín tiếp tục hỗ trợ 50% giá giống lúa, 100% diện tích cấy lúa mùa định mức 2kg/sào đối với các mô hình khảo nghiệm giống hỗ trợ 100% giá giống và tiền phân bón 130.000đ/sào; mô hình khảo nghiệm giống lúa mới kết hợp máy cấy hỗ trợ 100% giá giống lúa và tiền máy cấy 150.000đ/sào.

Mô hình máy cấy  tiếp tục được khuyến khích trong vụ mùa 2020

Kế hoạch sản xuất vụ mùa 2020 huyện Thường Tín cấy trên 3.914ha, với cơ cấu giống chủ yếu: Thiên ưu, TBR225 từ 45% đến 50% diện tích; Bắc thơm số 7, Bắc thơm kháng bạc lá, HDT10 từ 40% đến 45% diện tích; Nếp và giống lúa khác 10% diện tích.

Tính đến hết ngày 30/6, toàn huyện gieo cấy 3.194 ha lúa mùa đạt trên 90% diện tích, một số xã đã hoàn thành sớm việc cấy lúa mùa như Văn Tự, Thống Nhất, Dũng Tiến, Văn Phú, Hiền Giang, Hòa Bình, Nguyễn Trãi, Văn Bình… một số xã còn lại phấn đấu đến tuần đầu tháng 7 sẽ hoàn thành cấy lúa mùa.

Năm nay Phòng kinh tế huyện tiếp tục triển khai mô hình gieo xạ 90ha và cấy bằng máy 112ha, đồng thời trồng khảo nghiệm 24ha giống lúa TBR97 và giống lúa Nếp A Sào.

 

    Tô Quý