Kinh tế

Thường Tín thu hoạch lúa xuân, triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa 2020.
Ngày đăng 28/05/2020 | 15:47  | View count: 1900

Hiện nay, các xã trong huyện đang bước vào thời gian thu hoạch lúa xuân 2020. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, mặc dù thời tiết diễn biến bất thường, song vụ xuân năm nay vẫn được mùa.

 

Diện tích lúa xuân đang trong thời kỳ chín

Từ đầu vụ xuân xảy ra mưa dông lớn, mưa đá gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng diện tích mạ xuân và các loại rau màu. Bên cạnh đó vào thời điểm lúa phân hóa đồng, thời tiết chuyển lạnh nên dẫn đến bông lúa nhỏ, ngắn, ít hạt, khi trỗ bông bị phớt đầu bông. Bệnh đạo ôn cổ bông và khô vằn lá gây hại ở cuối vụ, nên đã làm ảnh hưởng năng suất lúa. Tuy nhiên, thời điểm lúa trỗ bông phơi màu vào đúng dịp thời tiết nắng nóng cho đến cuối vụ, nên số hạt trắc trên bông tỷ lệ cao.

 

Diện tích lúa xuân toàn huyện 4.103ha đạt 93,7% so với kế hoạch, giảm 260ha so với vụ xuân năm 2019. Hiện nay, lúa đang trong thời kỳ chín, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, các xã triển khai thu hoạch lúa, với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng” để chủ động phòng chống thiệt hại do thiên tai và kịp thời vụ sản xuất vụ mùa. Tính đến 28/5, toàn huyện đã thu hoạch gần 30% diện tích, phấn đấu sang đầu tháng 6 sẽ cơ bản thu hoạch xong, năng suất lúa bình quân ước đạt trên 60tạ/ha, một số xã có năng suất cao như: Vạn Điểm, Tân Minh 220kg/sào, Minh Cường 210kg/sào, Văn Tự, Văn Bình, Chương Dương, Hòa Bình 200kg/sào…

Các xã đang tập trung thu hoạch lúa xuân

Để hỗ trợ, khuyến khích nông dân đưa giống lúa mới có năng suất chất lượng cao vào canh tác, đưa cơ giới hóa khâu cấy lúa và thực hiện các mô hình mượn ruộng để cấy, tránh tình trạng bỏ ruộng hoang hóa. Vụ mùa năm 2020, huyện Thường Tín tiếp tục hỗ trợ 50% giá giống lúa, 100% diện tích cấy lúa mùa định mức 2kg/sào, đối với các mô hình khảo nghiệm giống hỗ trợ 100% giá giống và tiền phân bón 130.000đ/sào; mô hình khảo nghiệm giống lúa mới kết hợp máy cấy hỗ trợ 100% giá giống lúa và tiền máy cấy 150.000đ/sào.

 

Cơ cấu giống lúa sản xuất vụ mùa 2020 chủ yếu: Thiên ưu, TBR225 từ 45% đến 50% diện tích; Bắc thơm số 7, Bắc thơm kháng bạc lá, HDT10 từ 40% đến 45% diện tích; Nếp và giống lúa khác 10% diện tích. Thời vụ gieo mạ bắt đầu từ ngày 1/6 đến 5/6/2020, sau khi gieo mạ từ 12 đến 15 ngày tuổi sẽ triển khai cấy mùa.

 

    Tô Quý