Kinh tế

Thường Tín tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng Huyện nông thôn mới
Ngày đăng 09/05/2020 | 11:15  | View count: 723

Trong thời gian vừa qua, dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, tuy nhiên, công tác xây dựng nông thôn mới luôn được huyện Thường Tín quan tâm chỉ đạo thực hiện, vừa chống dịch, vừa tập trung cao độ để hoàn thành mục tiêu xây dựng trở thành huyện Nông thôn mới.

 

 

Trong quá trình triển khai thực hiện 9 tiêu chí Huyện nông thôn mới, tiêu chí Quy hoạch, và tiêu chí Môi trường là 2 tiêu chí khó; Ban chỉ đạo Chương trình 02 của Huyện đã chỉ đạo Phòng quản lý đô thị, Phòng tài nguyên môi trường và các xã thực hiện quyết liệt để hoàn thành nốt 2 tiêu chí này.

 

Đối với tiêu chí Quy hoạch, UBND các xã tổ chức công bố đồ án quy hoạch Xây dựng nông thôn mới theo quy định, 28/28 xã đạt tiêu chí này. UBND huyện đã công bố quy hoạch chi tiết 1/500 thị trấn Thường Tín. Cùng với đó, huyện triển khai thực hiện công tác điều chỉnh quy hoạch và xây dựng quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn và quy hoạch trung tâm xã với tỷ lệ 1/500. Đối với việc điều chỉnh đồ án quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch sản xuất, các xã đã hoàn thiện đồ án, và được sự nhất trí của Sở quy hoạch kiến trúc, Huyện đã tổ chức thông qua Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng huyện đối với các đồ án. Hiện nay đã phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch sản xuất đối với các xã. Hiện nay huyện Thường Tín đã đạt tiêu chí Quy hoạch. 

Môi trường nông thôn sạch đẹp

 Về tiêu chí Môi trường là tiêu chí khó thực hiện, song đến nay huyện Thường Tín đã đạt mức chuẩn theo quy định. Trên địa bàn huyện có 48 làng nghề được công nhận làng nghề truyền thống. Môi trường làng nghề đã được khắc phục, cải thiện tốt hơn; Các hộ sản xuất kinh doanh tại các làng nghề phát sinh đều đã lập và được phê duyệt thủ tục môi trường, không có các hoạt động gây ô nhiễm môi trường, chấp hành tốt việc nộp phí, lệ phí môi trường theo quy định. Rác thải sinh hoạt tại các khu dân cư được vận chuyển thu gom hàng ngày, đảm bảo vệ sinh môi trường.

 

Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện hiện có 11 Cụm công nghiệp đang hoạt động. Việc triển khai xây dựng các Cụm công nghiệp đảm bảo thực hiện theo đúng quy hoạch, đáp ứng được yêu cầu, tạo mặt bằng để phát triển, thu hút các nhà đầu tư hạ tầng, các doanh nghiệp sản xuất trong và ngoài địa phương, góp phần làm tăng năng lực sản xuất, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, tạo ra nhiều việc làm, thu hút và giải quyết việc làm cho người dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, việc làm, nâng cao đời sống của người dân... 11 Cụm công nghiệp đã xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục hạ tầng chính như giao thông nội bộ; hệ thống điện, chiếu sáng; hệ thống cấp, thoát nước; tổng diện tích đất cho thuê của các Cụm công nghiệp đã lấp đầy 100%. Có 08/11 Cụm công nghiệp đã xây dựng hoàn chỉnh và đi vào hoạt động, Trạm xử lý nước thải Cụm công nghiệp có công suất từ 200m3  đến 2000m3/ngày đêm. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trong Cụm công nghiệp đều có các thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường theo quy định. Hiện có trên 80% doanh nghiệp đã thực hiện quan trắc môi trường định kỳ, 100% doanh nghiệp thực hiện việc nộp phí bảo vệ môi trường với nước thải công nghiệp. Chất thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh phát sinh đều hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom, xử lý  đúng quy định.

 

Theo đánh giá, chấm điểm của Ban chỉ đạo 02 huyện, đến nay Thường Tín đã đạt 9/9 tiêu chí Huyện nông thôn mới, và đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Thành phố thẩm định; Đây là tiền đề quan trọng để huyện hoàn thành mục tiêu xây dựng Thường Tín trở thành Huyện nông thôn mới cuối năm nay, và phấn đấu có thêm bốn xã Văn Bình, Hà Hồi, Nhị Khê, Vạn Điểm đạt xã nông thôn mới nâng cao.

 

     Tô Quý

  Tin xã, thị trấn