Kinh tế

Huyện Thường Tín: Tổng vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trước mùa nắng nóng
Ngày đăng 23/04/2020 | 10:19  | View count: 1020

Ngày 20/4, huyện Thường Tín bắt đầu tổ chức tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2020 và phun thuốc diệt ruồi, côn trùng mùa nắng nóng nhằm tiêu diệt vật chủ trung gian mang mầm bệnh, truyền bệnh cho gia súc, gia cầm mùa nắng nóng, ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh và lây lan, bảo đảm an toàn thực phẩm cũng như an toàn dịch bệnh cho con người.

 

Đợt này, huyện Thường Tín thực hiện tổng vệ sinh, phun hóa chất RTD-TC 01 Plus khử trùng tiêu độc từ ngày 20/4/2020 đến ngày 30/4/2020 và phun thuốc diệt ruồi, côn trùng Hantox-200 từ ngày 10/5/2020 đến ngày 15/5/2020.

Đối tượng vệ sinh, khử trùng tiêu độc gồm: Khu chăn nuôi, giết mổ, sơ chế, kinh doanh động vật, nơi tập trung gia súc, gia cầm, bếp ăn tập thể và nơi nguy cơ cao... Nơi thu gom rác thải, chất thải trong khu dân cư, bãi rác nơi công cộng, hố ủ phân. Khu vực chôn lấp, xử lý, tiêu hủy động vật mắc bệnh, sản phẩm động vật mang mầm bệnh.

Ảnh: Nhân viên thú y phun thuốc khử trùng ở cơ sở.

Trạm chăn nuôi và thú y huyện đã cấp phát 1.410 lít hóa chất RTD-TC 01 Plus và 400 lít thuốc diệt ruồi, côn trùng Hantox-200 cho các xã, thị trấn. Riêng đối với đường làng, ngõ xóm, các địa phương bố trí kinh phí sử dụng vôi để vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường. Các trại chăn nuôi tập trung, cơ sở ấp nở gia cầm, cơ sở giết mổ, các trang trại chăn nuôi thuộc công ty liên doanh, quốc doanh tự chủ hóa chất để vệ sinh tiêu độc.

Để đảm bảo cho đợt tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm lần 1 năm 2020 và phun thuốc diệt ruồi, côn trùng mùa nắng nóng đạt hiệu quả cao, UBND huyện Thường Tín đã chỉ đạo các ngành chức năng huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp với UBND các xã, thị trấn hướng dẫn, đôn đốc làm vệ sinh, thu gom, xử lý rác thải để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phun hóa chất; Kiểm soát và phối hợp thực hiện thu gom, tiêu hủy vỏ lọ, bao bì hóa chất đảm bảo theo quy định và không gây ô nhiễm môi trường sinh thái; Phân công cán bộ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện vệ sinh, tiêu độc tại các xã, thị trấn đảm bảo đúng yêu cầu, kỹ thuật, đúng đối tượng.

UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí, nhân lực tổ chức thực hiện tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2020 và phun thuốc diệt ruồi, côn trùng mùa nắng nóng đảm bảo an toàn, hiệu quả. Cùng với đó, tuyên truyền kế hoạch tổng vệ sinh, tiêu độc trên loa truyền thanh của xã để nhân dân, các hộ chăn nuôi biết và chủ động, tự giác tổng vệ sinh cơ giới sạch sẽ trước khi phun hóa chất. Chỉ đạo Ban chăn nuôi thú y phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai đợt tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm đúng kế hoạch, đúng yêu cầu kỹ thuật, có hiệu quả; đảm bảo an toàn cho người và động vật; thu hồi bao bì, vỏ lọ hóa chất sau khi sử dụng bàn giao về Trạm Chăn nuôi và Thú y theo quy định.