Kinh tế

Thường Tín chăm sóc lúa xuân 2020
Ngày đăng 23/03/2020 | 09:57  | View count: 597

Hiện nay các cơ sở và nông dân trong huyện đang tập trung chăm sóc, bảo vệ diện tích lúa xuân, với quyết tâm phấn đấu đạt năng suất trên 64 tạ/ha.

 

Vụ xuân năm 2020, huyện Thường Tín cấy tổng diện tích 4.366ha, cơ cấu giống chủ lực gồm: Thiên ưu 8, TBR225 từ 45% đến 50% diện tích, Bắc thơm số 7, bắc thơm kháng bạc lá, HDT10 từ 45% diện tích, còn lại là nếp và các giống lúa khác.

Hiện nay, diện tích lúa sinh trưởng phát triển tốt và đang ở giai đoạn đẻ nhánh rộ, chưa xuất hiện sâu bệnh hại. Trong những ngày vừa qua, các cơ sở tập trung diệt ốc bươu vàng, tổ chức đánh bắt chuột bảo vệ lúa, kết quả số lượng chuột bị diệt khoảng trên 54.200 con.

Diện tích lúa xuân trên địa bàn Thường Tín sinh trưởng và phát triển tốt

Với điều kiện thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều, là điều kiện để các sâu bệnh hại phát sinh gây hại trên lúa như bệnh đạo ôn, rày nâu, rày lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ…, theo khuyến cáo của các ngành phục vụ nông nghiệp huyện, người nông dân cần thường xuyên thăm đồng, kịp thời phát hiện và có biện pháp phòng trừ sâu bệnh hiệu quả bảo vệ lúa xuân.

Tô Quý