Kinh tế

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa để kịp thời vụ trồng cây vụ đông
Ngày đăng 17/09/2019 | 13:47  | View count: 874

Hiện nay, diện tích lúa mùa của huyện Thường Tín đang trong thời chín rộ, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, các xã bắt đầu triển khai thu hoạch lúa, với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng” để chủ động ứng phó với thiên tai và chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho gieo trồng câu vụ đông 2019.

Các xã đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa

 

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, vụ mùa năm 2019, thời tiết khắc nghiệt đối với sản xuất nông nghiệp, liên tiếp các đợt nắng nóng kéo dài trùng vào thời điểm gieo mạ vụ mùa làm ảnh hưởng quá trình ngâm ủ, sinh trưởng phát triển của cây mạ và bị lùi thời vụ gieo mạ. Bên cạnh đó ảnh hưởng cơn bão số 3 mưa lớn kéo dài đã làm ngập 935,4ha diện tích nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên địa huyện.

 

Vụ mùa năm 2019,  huyện Thường Tín có tổng diện tích lúa 4.140ha, trong đó Thiên ưu 8, RVT, TBT225 diện tích 1.883ha chiếm 45,5%; Bắc thơm số 7, Bắc thơm kháng bạc lá 1.770ha chiếm 42,7%; Nếp và các giống khác 486,5ha chiếm 11%. UBND huyện tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ nông dân, với mức 70% giá giống lúa, 50% diện tích cấy lúa mùa, định mức 2kg/sào, 100% giá giống và 130.000đ/sào tiền phân bón cho các điểm khảo nghiệm giống lúa mới. Công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật được triển khai, như khảo nghiệm giống lúa mới, hệ thống canh tác cải tiến SRI, cấy lúa theo phương pháp hiệu ứng hàng biên, cấy lúa bằng máy. Cơ giới hóa được thực hiện 100% ở khâu làm đất và thu hoạch… Thời điểm này, các xã đang khẩn trương thu hoạch lúa, năng suất lúa mùa toàn huyện ước đạt 55tạ/ha; tại một số xã đạt năng suất 200kg/sào như: Chương Dương, Minh Cường, Thống Nhất, Vạn Điểm, Khánh Hà, Hòa Bình...

Mô hình trồng dưa chuột tại xã Dũng Tiến cho thu nhập khá.

 

Cùng với thu hoạch lúa mùa, các xã đã triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2019 – 2020; Theo đó, toàn huyện phấn đấu trồng 2.150 ha cây vụ đông, trong đó diện tích ngô 100ha, đỗ tương 150ha, khoai tây 130ha, rau màu các loại 1.535ha, hoa cây cảnh 135ha… Nhằm khuyến khích nông dân trồng cây vụ đông, huyện có chủ trương hỗ trợ 100% giá giống cho diện tích trồng bí xanh, bí đỏ, dưa chuột trên đất 2 lúa. Mô hình khoai tây theo chương trình liên kết 4 nhà, hỗ trợ 50% giá giống. Hỗ trợ 100% giá giống đối với diện tích trồng ngô từ 1ha trở lên gọn vùng, gọn cánh.

 

Để chủ động sản xuất vụ đông 2019 – 2020, UBND huyện chỉ đạo đối với diện tích đã thu hoạch, các cơ sở cần nhanh chóng lựa chọn giống cây vụ đông phù hợp để gieo trồng. Tổ chức rà soát xây dựng quy hoạch vùng, điểm trồng cây vụ đông theo từng loại cây trồng, đảm bảo gọn vùng, gọn cánh tạo điều kiện thuận lợi để quản lý, chăm sóc và điều hành sản xuất đạt hiệu quả; Chủ động khắc phục diễn biến thời tiết; Triển khai chiến dịch làm thủy lợi nội đồng, xây dựng phương án tưới tiêu phục vụ cho sản xuất cây trồng vụ đông. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân tích cực tham gia trồng cây vụ đông có hiệu quả, khuyến khích các Hợp tác xã, hộ gia đình mượn ruộng, thuê ruộng để sản xuất cây vụ đông... Mở rộng diện tích trồng khoai tây, dưa chuột nhằm phát huy giá trị nhãn hiệu tập thể “Dưa chuột Ba Lăng”, “Khoai tây Thường Tín” và các loại cây trồng có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao, đa dạng hóa cây trồng vụ đông, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.

       

      Tô Quý