Kinh tế

Hội nghị thành viên UBND huyện mở rộng tháng 9 năm 2019
Ngày đăng 11/09/2019 | 08:14  | View count: 1027

Ngày 10/9/2019, UBND huyện tổ chức Hội nghị Thành viên UBND huyện mở rộng tháng 9. Đồng chí Kiều Xuân Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

Nội dung Hội nghị nhằm đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Quyết định 17/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND huyện về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất nông nghiệp; Dự thảo Quy chế quản lý hoạt động điểm đỗ xe trung tâm huyện; Quy chế quản lý, vận hành, khai thác hạ tầng, ứng dụng và đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại UBND huyện; Quy định quản lý, sử dụng Nhà văn hóa huyện; Quy định hoạt động của Nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao huyện và một số nội dung quan trọng khác.

Lãnh đạo Phòng kinh tế trình bày dự thảo sửa đổi Quyết định 17

Đối với nội dung sửa đổi, bổ sung Quyết định 17/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND huyện Thường Tín về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất nông nghiệp, các ngành đã tham gia đóng góp ý kiến như: Cần làm rõ những vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Quyết định; tính khả thi và hiệu quả của Quyết định; thẩm quyền phê duyệt, quy trình thủ tục xét duyệt hồ sơ; quy mô diện tích chuyển đổi; quy định quản lý sau chuyển đổi, tránh lợi dụng để sử dụng đất sai mục đích...

Đồng chí Kiều Xuân Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Kiều Xuân Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, khẳng định: Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Quyết định 17/2017, đã bộc lộ những tồn tại, vướng mắc, UBND huyện điều chỉnh, bổ sung nội dung của Quyết định nhằm khắc phục những hạn chế, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân tập trung đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp; tạo vùng sản xuất các loại cây trồng chuyên canh tập trung. Do đó, cần giữ nguyên diện tích đủ điều kiện để chuyển đổi (2000m2 quỹ đất 1 và 5000m2 quỹ đất 2). Bên cạnh đó, cần xây dựng chế tài quản lý tốt, để tránh tình trạng người dân lợi dụng chuyển đổi sai mục đích, hoặc tự ý chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trái quy định. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện giao các ngành chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, tập hợp những ý kiến đóng góp tại hội nghị và tham khảo ý kiến các xã để bổ sung, chỉnh sửa, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả khi ban hành Quyết định 17/2017 của UBND huyện.

 

Tiếp đó, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến nội dung dự thảo Quy chế quản lý hoạt động điểm đỗ xe trung tâm huyện; Quy chế quản lý, vận hành, khai thác hạ tầng, ứng dụng và đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại UBND huyện; Quy định quản lý, sử dụng Nhà văn hóa huyện; Quy định hoạt động của Nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa - thông tin và thể thao huyện.

Đồng chí Kiều Xuân Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các ngành sớm bổ sung, chỉnh sửa và ban hành quy chế, quy định hoạt động để thực hiện hiệu quả, đúng luật.

 

Tô Quý