Kinh tế

Thường Tín khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra
Ngày đăng 05/08/2019 | 16:43  | View count: 490

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, mưa lớn kéo dài trong 2 ngày mùng 3 và mùng 4/8, đã gây thiệt hại đối với diện tích 2.800 mẫu lúa, hoa màu và diện tích nuôi thủy sản của các xã; trong đó trên 735 mẫu lúa bị ngập, 1.067 mẫu rau màu bị ngập và 116 mẫu bị dập nát; diện tích trồng hoa bị ngập 152,6ha, cây ăn quả 463,4 mẫu bị ngập úng, diện tích ao nuôi cá bị tràn bờ 254,6 mẫu.

Một số xã có diện tích lúa, hoa màu bị ảnh hưởng lớn, như xã Tân Minh 544 mẫu rau; Hà Hồi trên 391 mẫu, trong đó rau màu 194 mẫu, lúa 110 mẫu; xã Liên Phương 213,2 mẫu, trong đó 110 mẫu lúa; xã Vân Tảo 350 mẫu trong đó 150 mẫu rau màu, 100 mẫu hoa; xã Thư Phú 439,4 mẫu, trong đó 277 mẫu cây ăn quả, 130 mẫu rau màu…

UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã triển khai các biện pháp chống úng, khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra, sớm ổn định sản xuất.

 

   Tô Quý