Kinh tế

Thường Tín đẩy nhanh tiến độ cấy lúa mùa
Ngày đăng 25/06/2019 | 18:31  | View count: 772

Thời điểm nay các xã trong huyện đang tập trung đẩy nhanh tiến độ cấy lúa vụ mùa năm 2019, phấn đấu hoàn thành trong tháng 6, để chủ động diện tích trồng cây vụ đông 2019 – 2020.

 

Ngay từ đầu mùa vụ, UBND huyện chỉ đạo UBND các xã đẩy nhanh thu hoạch lúa xuân, chuẩn bị cho sản xuất lúa mùa theo đúng kế hoạch, các xã tiến hành đổ ải, phay ngả đất và gieo mạ mùa. Vụ mùa năm 2019, UBND huyện hỗ trợ 70% giá giống lúa, 50% diện tích cấy lúa mùa, định mức 2kg/sào, 100% giá giống và 130.000đ/sào tiền phân bón cho các điểm khảo nghiệm giống lúa mới. Toàn huyện phấn đấu cấy 4.800ha, với cơ cấu giống chủ yếu là Thiên Ưu, RVT, TBR225 chiếm từ 50 – 55% diện tích; Bắc thơm số 7, Bắc thời  kháng bạc lá từ 35 – 40%, còn lại là nếp và các giống lúa khác 10% diện tích.

Nông dân trong huyện đang tích cực cấy lúa mùa

Đến ngày 25/6, toàn huyện cấy xong 60% diện tích, các xã hoàn thành cấy lúa mùa sớm: xã Văn Tự, Hiền Giang, Thống Nhất, Tô Hiệu, Nguyễn Trãi… các xã còn lại đang khẩn trương cấy lúa, phấn đấu hoàn thành trong tháng 6/2019

    Tô Quý