Kinh tế

Kiểm tra, rà soát tiêu chí Nông thôn mới nâng cao tại xã Hồng Vân
Ngày đăng 13/03/2019 | 15:29  | View count: 266

Ngày 13/3/2019, Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện đã có buổi làm việc với UBND xã Hồng Vân, nhằm kiểm tra, rà soát, đánh giá cụ thể các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thịnh - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng Đoàn, cùng dự có thành viên Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện.

Toàn cảnh buổi làm việc

Áp dụng theo bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2018 – 2020, xã Hồng Vân có 12 tiêu chí đạt gồm: Thủy lợi, Điện, Thông tin và truyền thông, Nhà ở dân cư, Hạ tầng thương mại nông thôn, Thu nhập, hộ nghèo, Lao động có việc làm, Tổ chức sản xuất, Giáo dục và đào tạo, Văn hoá, Quốc phòng, an ninh – Hành chính công. Có 06 tiêu chí cơ bản đạt gồm: Qui hoạch, Giao thông, Cơ sở vật chất văn hoá, Y tế, Môi trường và an toàn thực phẩm, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Còn 01 tiêu chí chưa đạt là Trường học.

Tại buổi làm việc, xã Hồng Vân đề xuất, kiến nghị với Đoàn một số vấn đề như: UBND huyện sớm ban hành các Quyết định phê duyệt quy hoạch, quy chế quản lý quy hoạch; Hỗ trợ đầu tư kinh phí đầu tư xây dựng các tuyến đường theo đề án 04; Đầu tư xây dựng các hạng mục của Trường Tiểu học và Trường THCS, cũng như thiết bị dạy và học ở 3 cấp nhà trường; hỗ trợ kinh phí tu sửa di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia đình làng Xâm Xuyên; đầu tư triển khai mô hình phân loại rác thải tại hộ dân, xây dựng điểm trung chuyển, tập kết rác thải của xã theo qui hoạch điều chỉnh nông thôn mới; quan tâm đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Đảng uỷ, UBND xã.

Tiếp đó, các đồng chí thành viên trong Đoàn đã tham gia đóng góp ý kiến, gợi mở những giải pháp để xã Hồng Vân triển khai thực hiện hoàn thành 100% các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, như vấn đề thực hiện qui hoạch, công tác đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học, tỷ lệ tái công nhận làng văn hoá, hộ dân sử dụng nước sạch, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường...

Đồng chí Nguyễn Tuấn Thịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu ý kiến tại hội nghị.

 

Phát biểu ý kiến đồng chí Nguyễn Tuấn Thịnh - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị Ban chỉ đạo xã Hồng Vân hoàn thiện báo cáo theo ý kiến đóng góp của các ngành huyện. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh, để đạt tiêu chí xã chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2019, xã Hồng Vân cần tiếp tục huy động sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân về công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, tập trung đầu tư phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thịnh - Phó Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị các phòng, ban, ngành huyện chủ động hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, cùng với xã Hồng Vân thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành 19/19 tiêu chí Nông thôn mới nâng cao.

     Tô Quý