Kinh tế

Thường Tín đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
Ngày đăng 03/01/2019 | 11:10  | View count: 1014

Năm 2018 có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện các Nghị quyết, kết luận của Thành phố, của Huyện ủy, HĐND huyện, tập trung huy động các nguồn lực, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, các xã, thị trấn thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2018.

UBND huyện đổi mới trong chỉ đạo, điều hành

Ngay từ đầu năm 2018, UBND huyện đã tập trung xây dựng chương trình công tác, đề ra mục tiêu phấn đấu và các giải pháp, biện pháp cụ thể, trên cơ sở bám sát Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao. Lựa chọn trọng tâm, trọng điểm trong công tác chỉ đạo điều hành, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền theo chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, Năm 2018, huyện Thường Tín đã đạt được kết quả trọng tâm trong nỗ lực siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, tác phong làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc...

UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt, rõ trách nhiệm; đã tập trung giải quyết, xử lý, những vấn đề lớn, vấn đề khó; Trong chỉ đạo điều hành, UBND huyện luôn bảo đảm sự tập trung, dân chủ, đề cao trách nhiệm, hiệu quả. Đồng thời, các quyết định, chính sách của lãnh đạo UBND huyện luôn được công khai, minh bạch, dân chủ trong tất cả các khâu, các nội dung, từ khi ban hành đến tổ chức thực hiện. Chủ tịch UBND huyện đã nâng tầm vai trò của người đứng đầu UBND huyện trong lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ theo Luật và sự phân công của UBND huyện. Các phó Chủ tịch UBND huyện và Ủy viên UBND huyện đã phát huy vai trò, trách nhiệm, đổi mới phương thức chỉ đạo và giải quyết công việc theo các lĩnh vực được phân công phụ trách. Hàng tháng duy trì chế độ họp thành viên UBND huyện và thành viên UBND huyện mở rộng để kiểm điểm đánh giá tình hình, tiếp tục đề ra những chủ trương, giải pháp sát, hợp với thực tế để thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch trong năm đạt hiệu quả cao nhất.

 Huyện Thường Tín được UBND Thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2018

 

Kinh tế - xã hội huyện khởi sắc rõ rệt

Từ những đổi mới trong chỉ đạo, điều hành công tác đã có tác động hiệu quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội huyện. Năm 2018, huyện Thường Tín có 14/14 chỉ tiêu Thành phố giao đều đạt và vượt kế hoạch, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; So với năm 2016 (năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020) tổng giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng năm 2018 đạt 14.107 tỷ đồng, tăng 1.652 tỷ đồng, bình quân tăng trên 550 tỷ đồng/năm; Giá trị thương mại dịch vụ đạt 9.002 tỷ đồng tăng 2.206 tỷ đồng, bình quân tăng 735,3 tỷ đồng/năm; Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.477 tỷ đồng tăng 15 tỷ đồng; Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 563.339 triệu đồng tăng 205.989 triệu đồng.

Năm 2018, huyện tiếp tục triển khai kế hoạch đẩy mạnh phát triển nghề thủ công truyền thống gắn với du lịch; Đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp giai đoạn từ năm 2018 – 2020 và các năm tiếp theo, tổ chức công bố văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Dưa chuột Ba Lăng”, “Khoai tây Thường Tín”, “Chăn ga gối đệm Trát Cầu”.

Khoai tây Thường Tín được cấp bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể

Công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Huyện đã thực hiện 23 dự án chuyển tiếp từ năm 2017 và 36 dự án đầu tư xây dựng năm 2018. Triển khai thực hiện 228 công trình áp dụng theo Đề án số 04/ĐA-UBND ngày 12/7/2017 của UBND huyện với tổng giá trị hỗ trợ vật liệu 18,8 tỷ đồng, do đó bộ mặt nông nghiệp nông thôn ngày càng khởi sắc, hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND Thành phố công nhận 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số toàn huyện có 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 10 xã so với năm 2016; Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đất đai, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng.

Nhiều dự án được đầu tư xây dựng

Thương mại dịch vụ tiếp tục phát triển, các loại hàng hoá đa dạng, phong phú, giá cả một số mặt hàng ổn định, chợ nông thôn và khu tập trung dân cư được đầu tư nâng cấp đã tạo cảnh quan sạch đẹp, là nơi giao thương hàng hoá, góp phần thúc đẩy thương mại phát triển, hoạt động du lịch đã từng bước gắn với quy hoạch phát triển các làng nghề truyền thống và các di tích lịch sử văn hoá. Tạo cơ chế thông thoáng để các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, đồng thời gặp mặt, đối thoại, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Năm 2018, tổng giá trị thương mại dịch vụ ước đạt 9.002 tỷ đồng, tăng 15,2% so với năm 2017.

Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp được quan tâm chỉ đạo, UBND huyện và các xã đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu giống, mùa vụ, chọn các loại cây có năng suất chất lượng tốt, tập trung chỉ đạo gieo trồng trong khung thời vụ tốt nhất, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, chủ động nước tưới tiêu nên kết quả sản xuất đạt khá cả về diện tích, năng suất và sản lượng. Tổng diện tích gieo trồng các loại cây cả năm đạt trên 12.300ha. Huyện đã trích nguồn ngân sách 4,24 tỷ đồng hỗ trợ giá giống và vật tư nông nghiệp cho nông dân. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng, năng suất lúa bình quân cả năm đạt 59,5 tạ/ha; Hiện nay trên địa bàn huyện hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung như: vùng trồng hoa cây cảnh, vùng sản xuất rau an toàn, khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, nuôi trồng thủy sản, vùng cây ăn quả... Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 1.477 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2017.

Kinh tế nông nghiệp huyện hình thành các vùng sản xuất chuyên canh

Cùng với những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế, việc chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, hộ nghèo luôn được huyện quan tâm, các chế độ chính sách ưu đãi người công với nước, bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Năm 2018, huyện Thường Tín đã hoàn thành việc hỗ trợ kinh phí xây mới và sửa chữa nhà ở cho 394 hộ nghèo, đạt 120% kế hoạch, với tổng kinh phí trên 13,2 tỷ đồng. Năm 2018 toàn huyện giảm được 440 hộ nghèo vượt 40%, tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 2,15% giảm 3,45% so với năm 2016. Hoàn thành xây dựng và vận hành nhà máy nước sạch cấp cho nhân dân tại 5 xã; Sự nghiệp giáo dục đào tạo được quan tâm chăm lo, cùng với phong trào thi đua 2 tốt, nâng cao chất lượng dạy và học, ngành giáo dục huyện tiếp tục thực hiện Nghị quyết 04/NQ-HU ngày 12/12/2016 của Ban thường vụ Huyện ủy về “đẩy mạnh công tác nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo huyện Thường Tín, giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo”, trong năm có 07 trường đạt chuẩn Quốc gia. Hoạt động văn hoá thông tin có nhiều chuyển biến tích cực, duy trì thường xuyên phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, công nhân 3 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 43 làng văn hóa, 18 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, 86% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Lĩnh vực y tế, dân số được quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, góp phàn nâng cao chất lượng dân số và sức khỏe cho nhân dân.

Công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền được triển khai thực hiện có hiệu quả, theo đúng nội dung “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”. Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Với những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế xã hội năm 2018, tạo đà vững chắc để huyện Thường Tín thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm mới 2019 và các năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

                   Tô Quý