Kinh tế

Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm
Ngày đăng 02/11/2018 | 18:25  | View count: 508

Ngày 02/11/2018, UBND huyện phối hợp với Sở Công thương Thành phố Hà Nội tổ chức tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm, văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm cho cán bộ phụ trách công tác an toàn thực phẩm lĩnh vực công thương xã, thị trấn và các hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Báo cáo viên tại lớp tập huấn có Bà Nguyễn Thị Quỳnh Vân – Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công Thương;  Tiến sỹ Đặng Thị Thanh Quyên – Giảng viên trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Vân giới thiệu kiến thức về an toàn thực phẩm

Tại hội nghị, Bà Nguyễn Thị Quỳnh Vân - Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công Thương đã giới thiệu Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh rượu; Quy định phân công trách nhiệm quản lý về ATTP trên địa bàn thành phố Hà Nội. Những điểm mới của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm như: Tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện tự công bố thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc với thực phẩm; Đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi, phụ gia thực phẩm có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định.

Tiếp đó, Tiến sỹ Đặng Thị Thanh Quyên – Giảng viên trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp Hà Nội đã giới thiệu các kiến thức chung về An toàn thực phẩm, điều kiện an toàn thực phẩm, phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm …

Qua lớp tập huấn, các học viên được trang bị một số kiến thức mới và kỹ năng cần thiết để áp dụng thực tiễn trong công tác quản lý An toàn thực phẩm ở địa phương, trách nhiệm của cơ sở đối với các sản phẩm đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh.

Mai Anh - VP