Kinh tế

Hội nghị thành viên UBND huyện mở rộng tháng 10/2018
Ngày đăng 31/10/2018 | 13:44  | View count: 378

Ngày 30/10/2018, UBND huyện tổ chức Hội nghị thành viên UBND huyện mở rộng, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 10, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2018. Đồng chí Kiều Xuân Huy – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của UBND huyện, trong tháng 10, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã trên địa bàn huyện được giữ vững ổn định. Về công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, tiếp tục thực hiện 23 dự án chuyển tiếp sang năm 2018; lũy kế giải ngân 10 tháng đầu năm ước đạt 184,44 tỷ đồng, đạt 62,58% kế hoạch; thẩm định, thiết kế dự toán 28 dự án xây dựng cơ bản với tổng kinh phí đầu tư 62,03 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách địa phương thực hiện 76.831 triệu đồng, chi ngân sách ước 122.042 triệu đồng. Trong 10 tháng UBND huyện xét duyệt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 644 trường hợp; kiểm tra xử lý 5 trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng; duy trì chất lượng hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, dân số….         

 

Tại hội nghị, các ngành thành viên UBND huyện đã phát biểu, đóng góp ý kiến về công tác thu thuế; quản lý đất đai, đấu giá quyền sử dụng đất; xây dựng nông thôn mới, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn…

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Kiều Xuân Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng, ban, ngành huyện cần tập trung rà soát những nhiệm vụ đã thực hiện, tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và khắc phục những tồn tại, hạn chế; tăng cường sự phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn; tích cực tham mưu với Lãnh đạo UBND huyện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018; phấn đấu hoàn thành thu ngân sách đúng chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; hoàn thành các quy hoạch nông thôn mới, khu trung tâm xã, …

Hoài Thu