BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tiến Minh trúng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều 27/5/2021, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội đã thống nhất thông qua biên bản về kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thanh phố để hoàn tất báo cáo gửi Hội đồng Bầu cử quốc gia và công bố trên phương tiện thông tin đại chúng theo thẩm quyền.

Ảnh: Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tiến Minh là một trong 95 đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021- 2026

Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 166/QĐ-UBBC ngày 27/5/2021 về công bố danh sách 95 đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, đồng chí Nguyễn Tiến Minh đã trúng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Tiến Minh, sinh ngày 13/9/1964. Học hàm học vị: Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Lý luận: Cao cấp lý luận chính trị. Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thường Tín, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Cầu đường Hà Nội; đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Với chương trình hành động của mình, đồng chí Nguyễn Tiến Minh đã nhận được sự ủng hộ rất cao của cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 18. Trong chương trình hành động của mình, Bí thư Huyện ủy Thường Tín nhấn mạnh các công việc sẽ thực hiện nếu trúng cử:

 Tham gia xây dựng và giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố sát thực tế, hiệu quả. Tích cực tham gia đổi mới hoạt động và nâng cao chất lượng các kỳ họp của HĐND thành phố theo hướng tăng cường đối thoại, tranh luận và kiến nghị đối với các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết các thắc mắc, nguyện vọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

 Thường xuyên liên hệ chặt chẽ, tiếp xúc, trao đổi, đối thoại trực tiếp tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và cử tri; thu thập, phản ánh kịp thời, trung thực các ý kiến của cử tri với Quốc hội, HĐND, UBND, các cơ quan, ban, ngành thành phố và các đơn vị, cá nhân liên quan về những vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh.

Cùng tập thể lãnh đạo huyện Thường Tín đẩy mạnh thực hiện các chương trình công tác trong nhiệm kỳ; tập trung vào các vấn đề: Huy động tốt các nguồn lực hợp pháp đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, xã hội, các khu, cụm công nghiệp, dự án văn hóa; hỗ trợ đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trên địa bàn và các sản phẩm làng nghề, nông nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh nâng cao đời sống nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện Thường Tín đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trước năm 2025, phấn đấu phát triển thành quận trong giai đoạn 2025-2030. Tham gia xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, giàu đẹp, hiện đại.

Với chương trình hành động sát thực tế, hướng về Nhân dân, chúng ta hy vọng rằng, Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa trong hoạt động của HĐND thành phố Hà Nội, cũng như xây dựng quê hương Thường Tín ngày một văn minh, giàu đẹp, ngày một phát triển.


Xuân Tiến