BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

98,76% cử tri huyện Thường Tín đã đi bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện Thường Tín, tính đến 19 giờ 30 ngày 23/5/2021, toàn huyện có số cử tri đi bầu cử đạt trung bình 98,76%; có 130/212 khu vực bỏ phiếu có cử tri tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100%; có 8 xã là Duyên Thái, Hiền Giang, Hoà Bình, Lê Lợi, Nhị Khê, Thị Trấn, Tự Nhiên và Văn Bình hoàn thành 100% cử tri đã đi bầu cử. Nhìn chung, không khí ngày bầu cử rất sôi nổi, khí thế; nhân dân phấn khởi, vui mừng, đồng thuận, tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cử tri bỏ phiếu thực hiện quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ công dân của mình.

Có được kết quả này là nhờ sự chỉ đạo sâu sát của ủy ban bầu cử thành phố; sự chủ động, linh hoạt, quyết liệt, bài bản trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân trong huyện đã tích cực hưởng ứng tham gia. Có thể khẳng định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Thường Tín đã diễn ra an toàn, đúng quy định và thành công tốt đẹp.

Phương Thanh