BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Huyện Thường Tín đã và đang tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền từ huyện đến cơ sở, tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng sự kiện chính trị đặc biệt, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thường Tín lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội, ngay từ đầu năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nhiều kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền; chỉ đạo bộ phận tuyên truyền, khánh tiết Đại hội xây dựng phương án tuyên truyền, thiết kế maket đại hội, các phương án trang trí, khánh tiết trong, ngoài hội trường, khu vực Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện, khu vực trung tâm huyện và các trục đường chính tại thị trấn Thường Tín theo hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy.

 

Huyện ủy đã thành lập đoàn kiểm tra công tác tuyên truyền đại hội tại 14 Đảng ủy xã, thị trấn. Đoàn kiểm tra đã kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, chú trọng tuyên truyền qua các tấm gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, phong trào thi đua sôi nổi, vận động nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc…

 

Phòng Văn hoá thông tin huyện đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn các xã, thị trấn tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trang trí trực quan bằng nhiều hình thức như: căng treo pano, khẩu hiệu, cờ đuôi nheo, cờ hồng kỳ...Chỉnh trang toàn bộ hệ thống tuyên truyền trực quan trên địa bàn huyện, đảm bảo tuyên truyền về các nhiệm vụ kinh tế xã hội, xây dựng và phát triển nông thôn mới.

 

Đến nay, các nẻo đường ở trung tâm thị trấn, các cơ quan đơn vị đã rực rỡ cờ hoa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra từ ngày 27 – 29/7/2020.

Một số hình ảnh tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Thường Tín lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025:

 

Hoài Thu