BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Rút kinh nghiệm tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thực hiện Kế hoạch số 235 - KH/HU, ngày 26/8/2019 về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Huyện ủy chọn 02 Đảng bộ cơ sở (Đảng bộ thị trấn Thường Tín và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp huyện) để chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm. Từ ngày 28/02 – 03/3/2020, các tổ chức cơ sở Đảng này đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp.

 

Nhìn chung, 02 đảng bộ được lựa chọn tổ chức đại hội điểm đã tích cực, chủ động, chuẩn bị tốt công tác tổ chức đại hội. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được quan tâm chỉ đạo. Văn kiện trình đại hội cơ bản hợp lý, khoa học, có chất lượng. Báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội của 02 đảng bộ được chuẩn bị công phu; đã chỉ rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Báo cáo kiểm điểm đã tập trung kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ và ban thường vụ cấp ủy với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc. Công tác chuẩn bị nhân sự chu đáo, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cấp uỷ đương nhiệm. Công tác điều hành của Đoàn chủ tịch hợp lý, linh hoạt; công tác bầu cử tại đại hội thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng quy chế. Việc tổ chức lấy ý kiến tham gia vào nội dung dự thảo các văn kiện được thực hiện đúng yêu cầu. Cơ sở vật chất phục vụ đại hội được chuẩn bị chu đáo; công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện tốt.

Tuy nhiên, trong công tác chuẩn bị văn kiện trình đại hội, các Đảng bộ còn có sự trùng lặp về nội dung giữa báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa trước và báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành; chưa có nhiều ý kiến tham gia thảo luận vào các văn kiện trình đại hội…

Ngày 06/3/2020, Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Đảng bộ Thị trấn Thường Tín và Đảng bộ Khối doanh nghiệp huyện báo cáo kết quả và trao đổi kinh nghiệm tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các Đảng bộ xã như: Minh Cường, Vân Tảo, Duyên Thái báo cáo kết quả và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị đại hội. Hội nghị cũng dành thời gian để đại biểu trao đổi, thảo luận và nghe các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng các ban xây dựng Đảng Huyện ủy trả lời thắc mắc của các đại biểu về các lĩnh vực chuyên môn: Tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, việc tổ chức rút kinh nghiệm qua thành công của công tác tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 góp phần quan trọng vào việc chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy còn lại, tạo thuận lợi để tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện Thường Tín lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bí thư Huyện uỷ yêu cầu, trong thời gian tới các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, các tổ công tác chỉ đạo đại hội cần bám sát thực tiễn tại địa phương, đơn vị; chủ động hướng dẫn các các chi bộ, đảng bộ làm tốt công tác tổ chức đại hội, thực hiện đúng theo tiến độ kế hoạch đề ra.

Ngọc Lâm