HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp huyện Thường Tín lần thứ I

Trong 2 ngày 2,3/3/2020, tại Hội trường Huyện ủy- UBUND huyện, Đảng bộ Khối doanh nghiệp huyện đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội được Huyện ủy Thường Tín chọn làm điểm khối cơ quan, đơn vị để rút kinh nghiệm.

Ảnh: Lễ Chào cờ

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Phùng Văn Quốc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Kiều Xuân Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các ngành đoàn thể huyện và 155 đảng viên đại diện cho 208 đảng viên của Đảng bộ khối doanh nghiệp.

Ảnh: Các đồng chí Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng

Ngày làm việc đầu tiên của Đại hội, đồng chí Nguyễn Hùng Cường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp huyện Thường Tín nhiệm kỳ 2017-2020, đã  báo cáo kết quả hoạt động của Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2017-2020.

Ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp huyện báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2017-2020

Từ khi thành lập (19/5/2017) đến nay, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp huyện Thường Tín luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy - HĐND- UBND huyện, tập trung lãnh đạo phát triển tổ chức đảng, đảng viên, thúc đẩy Doanh nghiệp phát triển và tạo những chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị.

 

Hiện nay, Đảng bộ khối doanh nghiệp huyện Thường Tín có 30 tổ chức đảng trực thuộc, với tổng số 208 đảng viên. 23 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và 6 Quỹ Tín dụng thuộc lĩnh vực cung cấp dịch vụ nguồn vốn, hỗ trợ lãi suất vay vốn  đã đảm bảo việc làm thường xuyên cho trên 1.500 lao động, với mức thu nhập bình quân 5- 6 triệu đồng/người/tháng. Mỗi năm tổng doanh thu của các doanh nghiệp ước đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Trong 3 năm qua, đã nộp ngân sách nhà nước khoảng trên 188 tỷ 465 triệu đồng.

 

Tại ngày làm việc đầu tiên, đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2025 và tiến hành kỳ họp đầu tiên của Ban chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp.

Ảnh: Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Ngày làm việc thứ 2, sau khi nghe chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Nguyễn Tiến Minh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã phát biểu chỉ đạo, đồng chí đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ khối từ khi thành lập đến nay, đồng thời giao một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh: Ngay sau Đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ khối cần tập trung xây dựng quy chế hoạt động, chương trình công tác toàn khóa; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành phụ trách địa bàn, phụ trách doanh nghiệp; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, chính sách pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo, chỉ đạo để các doanh nghiệp thực hiện đúng Luật Doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi của người lao động, hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước; Đảng bộ phải lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ luôn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của huyện, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thiết thực, cụ thể; thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, của Thành phố và của Huyện ủy phù hợp với đặc điểm, tình hình của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT-TW của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với khắc phục hạn, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4(khóa XII) “Về tăng cường xây dựng chính đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Nghị quyết TW4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tăng cường vài trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, đẩy mạnh dân vận và các phong trào thi đua gắn với chăm lo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh….

Ảnh: Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Tại đại hội, 9 đồng chí được tín nhiệm được bầu vào Ban chấp hành đã ra mắt đại hội. Đại hội tiến hành bầu 4 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội cấp trên. Đồng chí Lý Văn Dũng tái cử chức danh Bí thư Đảng bộ khối Doanh nghiệp huyện Thường Tín, nhiệm kỳ  2020-2025.

 

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp huyện Thường Tín đã thành công tốt đẹp.

Xuân Tiến