BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Tổ chức thành công Đại hội điểm Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong 2 ngày 28,29/02/2020, tại Hội trường Huyện ủy – UBND huyện Thường Tín. Đảng bộ Thị Trấn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là đơn vị được Huyện ủy chọn làm điểm khối xã, thị trấn để rút kinh nghiệm. 215 đại biểu chính thức đã được triệu tập dự đại hội.

      

 

Ảnh: Lễ chào cờ nghiêm trang

Tới dự, tặng hoa chúc mừng có đồng chí Nguyễn Quang Huy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; các đồng chí trong tổ công tác của Thành ủy chỉ đạo Đại hội Đảng bộ huyện Thường Tín; đồng chí Nguyễn Tiến Minh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Phùng Văn Quốc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Kiều Xuân Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện .

Ảnh: Lãnh đạo thành phố và lãnh đạo huyện Thường Tín tặng hoa chúc mừng

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy Thị trấn đã khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị Trấn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và trình bày dự thảo tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Thị trấn lần thứ VIII.

Ảnh: Đồng chí Bí thư Đảng ủy Thị trấn khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong  nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Thị trấn đã đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng Thị trấn Thường Tín ngày càng phát triển. Đảng bộ thị trấn đã tích cực chỉ đạo tăng cường khai thác tiềm năng, thế mạnh địa phương để phát triển kinh tế theo hướng bền vững, nâng cao mức sống của nhân dân, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo...  Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ, nông nghiệp trong 5 năm qua đạt 247 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng/người/năm. Đến nay, Thị Trấn chỉ còn 05 hộ nghèo, tương ứng 0,34 %, giảm 04 hộ so với năm 2015.

 

Đảng ủy thị trấn luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. 5 năm qua, Đảng ủy thị trấn đã tổ chức 15 lớp học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt trên 90%. Đảng bộ kết nạp được 30 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên 453 đồng chí. Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hàng năm, các chi bộ đều đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Minh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Thị trấn trong thời gian qua, đồng thời giao một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới: “Đảng bộ Thị  Trấn cần t iếp tục phát huy vai trò, vị trí trung tâm hành chính - kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện, với đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực, phẩm chất sớm đưa thị trấn lên văn minh, giàu mạnh, hiện đại, bản sắc; chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả cao hơn; trên quan điểm xây dựng, phát triển văn hóa thực sự trở thành mục tiêu phát triển , là sức mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo phát triển bền vững kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới; khai thác mọi nguồn lực, tạo chuyển biến mạnh về xây dựng, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế; đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn đề ra trong nhiệm kỳ tới…”.

Ảnh: Ban chấp hành ra mắt đại hội

Với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Thị Trấn khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu 07 đồng chí đi dự đại hội cấp trên (Đảng bộ thị trấn Thường Tín có 01 đại biểu đương nhiên). Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy thị trấn Thường Tín nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Đại hội cũng đã chính thức thông qua dự thảo Nghị quyết và các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị Trấn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp.

Diệu Hương - Xuân Tiến