VĂN BẢN PHÁP QUY

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
128/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2016 -2020 07/06/2017 Kiều Xuân Huy
129/KH-UBND Kế hoạch Xây dựng trường Chuẩn quốc gia huyện Thường Tín giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo 06/06/2017 Kiều Xuân Huy
458/UBND-KT Về việc hướng dẫn tạm thời quản lý kinh doanh rượu tiêu tiêu dùng tạ chỗ 31/05/2017
453/UBND-TP Về việc triển khai Cuộc thi viết về "người tốt, việc tốt" trong việc thực hiện kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức thủ đô. 30/05/2017
439/UBND-YT Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết 26/05/2017 Lê Thị Liễu
119/KH-UBND Kế hoạch Xây dựng Xã hội học tập huyện Thường Tín giai đoạn 2017 - 2010 25/05/2017 Lê Thị Liễu
117/KH-UBND Kế hoạch triển khai công tác xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động trên địa bàn huyện Thường Tín 24/05/2017 Lê Thị Liễu
424/UBND-KT Về việc phòng, chống nóng cho động vật thủy sản 22/05/2017
112/KH-UBND Kế hoạch Công tác bảo đảm An toàn thực phẩm đối với kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn huyện Thường Tín năm 2017 16/05/2017 Lê Thị Liễu
114/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Tháng hành động Vì trẻ em năm 2017 16/05/2017 Lê Thị Liễu
111/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân năm 2017 15/05/2017 Lê Thị Liễu
100/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động - phòng, chống cháy nổ huyện Thường Tín năm 2017 26/04/2017 Lê Thị Liễu
99/KH-UBND Kế hoạch an toàn lao động, vệ sinh lao động huyện Thường Tín năm 2017 26/04/2017 Lê Thị Liễu
8/CTR-UBND Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí huyện Thường Tín giai đoạn 2016 - 2020 18/04/2017 Kiều Xuân Huy
8/CTR-UBND Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí huyện Thường Tín giai đoạn 2016 - 2020 18/04/2017 Kiều Xuân Huy
3/CTR-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 09/03/2017 Kiều Xuân Huy
352/QĐ-UBND Quyết định Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND huyện Thường Tín năm 2016 24/01/2017 Kiều Xuân Huy
01-Ctr/HU Chương trình tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh, đồng bộ; bảo vệ nâng cao chất lượng môi trường huyện Thường Tín giai đoạn 2015-2020 21/10/2015