VĂN BẢN PHÁP QUY

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
97/KH-UBND Kế hoạch khai trương Điểm giao dịch việc làm vệ tinh và Khai mạc phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thường Tín lần thứ I, năm 2018 10/04/2018 Lê Thị Liễu
96/KH-UBND Kế hoạch phối hợp triển khai công tác phòng chống dịch và an toàn thực phẩm trong trường học năm 2018 09/04/2018 Lê Thị Liễu
95/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác thanh niên năm 2018 06/04/2018
90/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018) 03/04/2018 Lê Thị Liễu
88/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Thường Tín năm 2018 03/04/2018 Lê Thị Liễu
87/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn huyện năm 2018 03/04/2018 Lê Thị Liễu
87/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn huyện năm 2018 03/04/2018 Lê Thị Liễu
86/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền an toàn giao thông năm 2018 03/04/2018 Nguyễn Tuấn Thịnh
85/KH-UBND Kế hoạch phòng chống bệnh dại năm 2018 03/04/2018 Nguyễn Tuấn Thịnh
84/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác truyền thông vận động về Dân số - KHHGĐ năm 2018 03/04/2018 Lê Thị Liễu
61/KH-UBND Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Thường Tín năm 2018 06/03/2018 Lê Thị Liễu
60/KH-UBND Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện Thường Tín năm 2018 06/03/2018 Lê Thị Liễu
56/KH-UBND Kế hoạch an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2018 26/02/2018 Lê Thị Liễu
53/KH-UBND Kế hoạch tổ chức thực hiện khắc phục tồn tại, khuyết điểm, tập trung thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện theo quyết định số 46-KL/UBKTTU ngày 9/2/2018 của Uỷ ban kiểm tra thành uỷ 22/02/2018 Kiều Xuân Huy
53/KH-UBND Kế hoạch tổ chức thực hiện khắc phục tồn tại, khuyết điểm, tập trung thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện theo quyết định số 46-KL/UBKTTU ngày 9/2/2018 của Uỷ ban kiểm tra thành uỷ 22/02/2018 Kiều Xuân Huy
48/KH-UBND Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm trên địa bàn huyện năm 2018 12/02/2018 Nguyễn Tuấn Thịnh
44/KH-UBND Kế hoạch công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện năm 2018 09/02/2018 Kiều Xuân Huy
44/KH-UBND Kế hoạch công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện năm 2018 09/02/2018 Kiều Xuân Huy
45/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện năm 2018 09/02/2018
38/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2018 02/02/2018 Kiều Xuân Huy