VĂN BẢN PHÁP QUY

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
225/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thi hành luật tố tụng hành chính trên địa bàn huyện Thường Tín 11/10/2017 Kiều Xuân Huy
224/KH-UBND Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ trên địa bàn huyện Thường Tín, giai đoạn 2017 - 2020 06/10/2017 Kiều Xuân Huy
221/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn huyện Thường Tín 03/10/2017 Kiều Xuân Huy
212/KH-UBND Kế hoạch bảo vệ môi trường, xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn huyện đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 18/09/2017 Kiều Xuân Huy
206/KH-UBND Kế hoạch Triển khai chiến dịch làm thủy lợi nội đồng năm 2017 - 2018 13/09/2017 Kiều Xuân Huy
207/KH-UBND Kế hoạch Phát triển kinh tế tập thể huyện Thường Tín năm 2018 13/09/2017 Nguyễn Tuấn Thịnh
197/KH-UBND Kế hoạch triển khai công tác Y tế học đường năm học 2017 - 2018 trên địa bàn huyện Thường Tín 06/09/2017 Lê Thị Liễu
192/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch nâng cao Hiệu quả Quản trị và Hành chính công của Thành phố năm 2017 và những năm tiếp theo 25/08/2017 Kiều Xuân Huy
182/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCNVN (02/9/1945-02/9/2017), 63 năm Ngày Giải phóng huyện Thường Tín (28/8/1954 - 28/8/2017) 11/08/2017 Lê Thị Liễu
178/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm xử lý, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn huyện 08/08/2017 Nguyễn Tuấn Thịnh
169/KH-UBND Kế hoạch Khắc phục các hạn chế, yếu kém; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý doanh nghiệp sau đăng lý kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển trên địa bàn huyện 26/07/2017 Nguyễn Tuấn Thịnh
165/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về một số giải pháp tăng cường công tác Dân số - KHHGĐ trên địa bàn huyện Thường Tín giai đoạn 2016 - 2020 25/07/2017 Lê Thị Liễu
160/KH-UBND Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục huyện Thường Tín giai đoạn 2017 - 2020 13/07/2017 Lê Thị Liễu
146/KH-UBND Kế hoạch Khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Thường Tín 30/06/2017 Kiều Xuân Huy
149/KH-UBND Kế hoạch Khắc phục những tồn tại, hạn chế; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn huyện Thường Tín 30/06/2017 Kiều Xuân Huy
150/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động Truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số và phát triển đến năm 2020 của huyện Thường Tín 30/06/2017 Lê Thị Liễu
374/UBND-TP Về việc tổ chức tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thường Tín 30/06/2017
139/KH-UBND Kế hoạch Tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý, sử dụng đất; nâng cao hiệu quả sử dụng đất, ngăn chặn và xử lý tình trạng vi phạm pháp luật đất đai, lấn chiếm đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn huyện 21/06/2017 Kiều Xuân Huy
135/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện Thường Tín giai đoạn 2017- 2021 19/06/2017 Nguyễn Tuấn Thịnh
137/KH-UBND Kế hoạch Khắc phục các hạn chế, yếu kém; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Thường Tín 19/06/2017 Lê Thị Liễu