VĂN BẢN PHÁP QUY

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
146/KH-UBND Kế hoạch Khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Thường Tín 30/06/2017 Kiều Xuân Huy
149/KH-UBND Kế hoạch Khắc phục những tồn tại, hạn chế; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn huyện Thường Tín 30/06/2017 Kiều Xuân Huy
150/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động Truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số và phát triển đến năm 2020 của huyện Thường Tín 30/06/2017 Lê Thị Liễu
374/UBND-TP Về việc tổ chức tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thường Tín 30/06/2017
139/KH-UBND Kế hoạch Tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý, sử dụng đất; nâng cao hiệu quả sử dụng đất, ngăn chặn và xử lý tình trạng vi phạm pháp luật đất đai, lấn chiếm đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn huyện 21/06/2017 Kiều Xuân Huy
135/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện Thường Tín giai đoạn 2017- 2021 19/06/2017 Nguyễn Tuấn Thịnh
137/KH-UBND Kế hoạch Khắc phục các hạn chế, yếu kém; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Thường Tín 19/06/2017 Lê Thị Liễu
128/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2016 -2020 07/06/2017 Kiều Xuân Huy
129/KH-UBND Kế hoạch Xây dựng trường Chuẩn quốc gia huyện Thường Tín giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo 06/06/2017 Kiều Xuân Huy
458/UBND-KT Về việc hướng dẫn tạm thời quản lý kinh doanh rượu tiêu tiêu dùng tạ chỗ 31/05/2017
453/UBND-TP Về việc triển khai Cuộc thi viết về "người tốt, việc tốt" trong việc thực hiện kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức thủ đô. 30/05/2017
439/UBND-YT Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết 26/05/2017 Lê Thị Liễu
119/KH-UBND Kế hoạch Xây dựng Xã hội học tập huyện Thường Tín giai đoạn 2017 - 2010 25/05/2017 Lê Thị Liễu
117/KH-UBND Kế hoạch triển khai công tác xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động trên địa bàn huyện Thường Tín 24/05/2017 Lê Thị Liễu
424/UBND-KT Về việc phòng, chống nóng cho động vật thủy sản 22/05/2017
112/KH-UBND Kế hoạch Công tác bảo đảm An toàn thực phẩm đối với kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn huyện Thường Tín năm 2017 16/05/2017 Lê Thị Liễu
114/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Tháng hành động Vì trẻ em năm 2017 16/05/2017 Lê Thị Liễu
111/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân năm 2017 15/05/2017 Lê Thị Liễu
100/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động - phòng, chống cháy nổ huyện Thường Tín năm 2017 26/04/2017 Lê Thị Liễu
99/KH-UBND Kế hoạch an toàn lao động, vệ sinh lao động huyện Thường Tín năm 2017 26/04/2017 Lê Thị Liễu