VĂN BẢN PHÁP QUY

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
87/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn huyện năm 2018 03/04/2018 Lê Thị Liễu
86/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền an toàn giao thông năm 2018 03/04/2018 Nguyễn Tuấn Thịnh
85/KH-UBND Kế hoạch phòng chống bệnh dại năm 2018 03/04/2018 Nguyễn Tuấn Thịnh
84/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác truyền thông vận động về Dân số - KHHGĐ năm 2018 03/04/2018 Lê Thị Liễu
61/KH-UBND Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Thường Tín năm 2018 06/03/2018 Lê Thị Liễu
60/KH-UBND Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện Thường Tín năm 2018 06/03/2018 Lê Thị Liễu
56/KH-UBND Kế hoạch an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2018 26/02/2018 Lê Thị Liễu
53/KH-UBND Kế hoạch tổ chức thực hiện khắc phục tồn tại, khuyết điểm, tập trung thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện theo quyết định số 46-KL/UBKTTU ngày 9/2/2018 của Uỷ ban kiểm tra thành uỷ 22/02/2018 Kiều Xuân Huy
53/KH-UBND Kế hoạch tổ chức thực hiện khắc phục tồn tại, khuyết điểm, tập trung thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện theo quyết định số 46-KL/UBKTTU ngày 9/2/2018 của Uỷ ban kiểm tra thành uỷ 22/02/2018 Kiều Xuân Huy
48/KH-UBND Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm trên địa bàn huyện năm 2018 12/02/2018 Nguyễn Tuấn Thịnh
44/KH-UBND Kế hoạch công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện năm 2018 09/02/2018 Kiều Xuân Huy
44/KH-UBND Kế hoạch công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện năm 2018 09/02/2018 Kiều Xuân Huy
45/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện năm 2018 09/02/2018
38/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2018 02/02/2018 Kiều Xuân Huy
39/KH-UBND Kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn huyện năm 2018 02/02/2018 Lê Thị Liễu
145/KH-UBND Kế hoạch Khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra, kiểm toán trên địa bàn huyện 23/01/2018 Kiều Xuân Huy
28/KH-UBND Kế hoạch chỉ đạo, quản lý, tổ chức và kiểm tra lễ hội trên địa bàn huyện năm 2018 19/01/2018 Lê Thị Liễu
27b/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 huyện Thường Tín 12/01/2018 Kiều Xuân Huy
245/KH-UBND Kế hoạch Tăng cường công tác Phòng cháy và chữa cháy mùa hành khô, Tết nguyên đán Mậu Tuất và các hoạt động Lễ hội năm 2018 23/11/2017 Nguyễn Tuấn Thịnh
239/KKH-UBND Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Thường Tín 16/11/2017 Kiều Xuân Huy