VĂN BẢN PHÁP QUY

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
02/KH-UBND Kế hoạch Chỉ đạo, quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện năm 2019 05/01/2019 Lê Thị Liễu
01/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức Lễ hội Khai bút xuân Kỷ Hợi và tôn vinh làng nghề truyền thống huyện Thường Tín năm 2019 04/01/2019 Lê Thị Liễu
166/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động trang trí tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội (khóa XII) về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (01/8/2008-01/8/2018) 09/07/2018
152/KH-UBND Kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2018 12/06/2018 Lê Thị Liễu
149/KH-UBND Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế; nâng cao hiệu quả phối hợp, liên thông trong việc giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực người có công trên địa bàn huyện Thường Tín 06/06/2018
147/KH-UBND Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh phát triển nghề thủ công truyền thống gắn với phát triển du lịch; Đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn huyện, giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020 và những năm tiếp theo 05/06/2018 Nguyễn Tuấn Thịnh
143/KH-UBND Kế hoạch thực hiện mô hình phòng, chống tai nạn, thương tích ở trẻ em tại cộng đồng năm 2018 28/05/2018 Lê Thị Liễu
142/KH-UBND Kế hoạch tổ chức hội thi tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng huyện Thường Tín năm 2018 28/05/2018 Lê Thị Liễu
141/KH-UBND Kế hoạch tổ chức hội thi "Trưởng thôn thân thiện" huyện Thường Tín năm 2018 28/05/2018 Lê Thị Liễu
106/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn huyện 17/04/2018 Lê Thị Liễu
103/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018-2020 11/04/2018 Nguyễn Tuấn Thịnh
101/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015" trên địa bàn huyên 11/04/2018 Kiều Xuân Huy
99/KH-UBND Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2018 10/04/2018 Lê Thị Liễu
98/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018); 132 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2018); 64 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2018); 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018) 10/04/2018 Lê Thị Liễu
97/KH-UBND Kế hoạch khai trương Điểm giao dịch việc làm vệ tinh và Khai mạc phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thường Tín lần thứ I, năm 2018 10/04/2018 Lê Thị Liễu
96/KH-UBND Kế hoạch phối hợp triển khai công tác phòng chống dịch và an toàn thực phẩm trong trường học năm 2018 09/04/2018 Lê Thị Liễu
95/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác thanh niên năm 2018 06/04/2018
90/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018) 03/04/2018 Lê Thị Liễu
88/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Thường Tín năm 2018 03/04/2018 Lê Thị Liễu
87/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn huyện năm 2018 03/04/2018 Lê Thị Liễu