VĂN BẢN PHÁP QUY

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
98/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018); 132 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2018); 64 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2018); 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018) 10/04/2018 Lê Thị Liễu
97/KH-UBND Kế hoạch khai trương Điểm giao dịch việc làm vệ tinh và Khai mạc phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thường Tín lần thứ I, năm 2018 10/04/2018 Lê Thị Liễu
96/KH-UBND Kế hoạch phối hợp triển khai công tác phòng chống dịch và an toàn thực phẩm trong trường học năm 2018 09/04/2018 Lê Thị Liễu
95/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác thanh niên năm 2018 06/04/2018
90/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018) 03/04/2018 Lê Thị Liễu
88/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Thường Tín năm 2018 03/04/2018 Lê Thị Liễu
87/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn huyện năm 2018 03/04/2018 Lê Thị Liễu
87/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn huyện năm 2018 03/04/2018 Lê Thị Liễu
86/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền an toàn giao thông năm 2018 03/04/2018 Nguyễn Tuấn Thịnh