VĂN BẢN PHÁP QUY

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1040/UBND-BĐH Công văn về việc hoạt động cung ứng dịch vụ bưu chính của Bưu điện huyện Thường Tín trong thời gian thực hiện chỉ thị 17/CT-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ngày 23/7/2021 09/08/2021 Bùi Công Thản
2034/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 16/06/2021 Kiều Xuân Huy
2034/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 16/06/2021 Kiều Xuân Huy
97/TB-UBND Thông báo về việc công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường Tín. 10/06/2021 Kiều Xuân Huy
149/KH-UBND Tuyên truyền hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến "Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của CBCCVC, người lao động trong các cơ quan thuộc TP HN" năm 2021 04/06/2021 Bùi Công Thản
140/KH-UBND Kế hoạch thực hiện kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bọ, nhân dân trên địa bàn huyện Thường Tín 28/05/2021 Kiều Xuân Huy
136/KH-UBND Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022 trên địa bàn huyện Thường Tín. 25/05/2021
133/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 21/05/2021 Bùi Công Thản
116/KH-UBND Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19" trên địa bàn huyện Thường Tín 14/04/2021 Kiều Xuân Huy
91/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em năm 2021 24/03/2021 Bùi Công Thản
43/TB-UBND Thông báo công khai TTHC thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường Tín 16/03/2021 Kiều Xuân Huy
53/KH-HĐPBGDPL Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Thường Tín 22/02/2021 Kiều Xuân Huy
38/KH-UBND Tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, thủ đô và huyện Thường Tín trong năm 2021 02/02/2021 Bùi Công Thản
16/KH-UBND Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 03/02/2021) và chào mừng Tết nguyên đán Tân Sửu. 15/01/2021 Bùi Công Thản
13/KH-UBND Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện năm 2021 14/01/2021 Kiều Xuân Huy
01/KH-BTC Kế hoạch cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước huyện Thường Tín năm 2021 01/12/2020 Kiều Xuân Huy
157/KH-UBND Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 26/06/2020 Lê Thị Liễu
158/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 26/06/2020 Lê Thị Liễu
155/KH-UBND Tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn huyện Thường Tín 24/06/2020 Kiều Xuân Huy
135/KH-UBND Kế hoạch tăng cường phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Thường Tín 26/05/2020 Lê Thị Liễu