Asset Publisher

Đoàn xã Tô Hiệu sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022 và triển khai các hoạt động hè 2020

Publish date 06/07/2020 | 16:48 PM  | View count: 10
Ngày 5/7/2020, Đoàn xã Tô Hiệu tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã nhiệm kỳ 2017 - 2022 và triển khai các hoạt động hè năm 2020.

Toàn cảnh hội nghị tô hiệu.jpg

Publish date  | View count: 5

Huyện Đoàn đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ XXIII

Publish date 04/07/2020 | 11:18 AM  | View count: 19
Chiều ngày 3/7/2020, Huyện đoàn Thường Tín tổ chức hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và sơ kết...

Toàn cảnh hội nghị hd.JPG

Publish date  | View count: 20

khen thưởng.JPG

Publish date  | View count: 19

Danh sách thí sinh dự tuyển viên chức giáo dục (Đến ngày 06.7.2020)

Publish date 06/07/2020 | 05:00 AM  | View count: 35
  Mẫu 1 Mẫu 2

Mẫu 2. Thường Tín, đến ngày 06.7.2020.pdf

Publish date  | View count: 15

Mẫu 1. Thường Tín. Đến ngày 06.7.2020.pdf

Publish date  | View count: 17

Công khai Quyết định phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập (vòng 2) và hướng dẫn số 1780/HD-BCĐ của thành phố

Publish date 06/07/2020 | 04:08 AM  | View count: 56
1. Quyết định 2438/QĐ-UBND 2. Hướng dẫn 1780/HD-SNV

snv-1780-2020.signed.pdf

Publish date  | View count: 23

Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Publish date 20/12/2019 | 03:12 PM  | View count: 5
  xem chi tiết: 479/BC-UBND

BC 497 cong tac PCTN nam 2019.PDF

Publish date  | View count: 0

Báo cáo phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2019

Publish date 16/09/2019 | 02:47 PM  | View count: 3
Xem chi tiết: 388/BC-UBND

BC 388 cong tac PCTN 9 thang dau nam 2019.PDF

Publish date  | View count: 0

Thường Tín đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2018

Publish date 15/03/2019 | 02:42 PM  | View count: 2
Xem chi tiết: 107/BC-UBND

BC 107 Danh gia cong tac PCTN nam 2018.PDF

Publish date  | View count: 0

Quyết định công bố công khai điều chỉnh số liệu quyết toán ngân sách huyện Thường Tín

Publish date 28/12/2019 | 11:07 AM  | View count: 4
  Xem chi tiết: 5173/QĐ-UBND

5173-qd-ub.pdf

Publish date  | View count: 1