KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Về việc công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường Tín

Publish date 07/06/2020 | 03:18 PM  | View count: 87
UBND huyện vừa có thông báo số 246/TB-UBND về việc niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường Tín....

Công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường Tín

Publish date 05/06/2020 | 10:21 AM  | View count: 95
  UBND huyện vừa ban hành thông báo số  246/TB-UBND  về việc công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện...

Thường Tín đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính nhà nước năm 2020

Publish date 29/03/2020 | 11:19 PM  | View count: 48
  Ngày 26/02, UBND huyện Thường Tín ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND về việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền Cải cách hành...

Thông báo công khai Thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường Tín

Publish date 18/03/2020 | 06:49 PM  | View count: 214
  Ngày 18/3/2020, UBND huyện có thông báo số 105/TB-UBND về việc công khai Thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của...

Thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC UBND huyện Thường Tín

Publish date 02/03/2020 | 11:00 PM  | View count: 306
Ngày 6/3/2020, UBND huyện Thường Tín ban hành Quyết định số 436/QĐ-UBND về việc thành lập và quy định nhiệm vụ , quyền hạn, cơ cấu tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC UBND huyện.

Kế hoạch thông tin tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện năm 2020

Publish date 16/01/2020 | 02:27 PM  | View count: 476
  Xem chi tiết: 12/UBND-VP

Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện Thường Tín

Publish date 10/01/2020 | 02:12 PM  | View count: 556
  Xem chi tiết: 10/KH-UBND  

Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Publish date 15/11/2019 | 11:10 AM  | View count: 85
Ngày 12/11/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 6547/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Publish date 10/11/2019 | 09:44 AM  | View count: 78
Ngày 07/11/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 6229/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải...

Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

Publish date 06/11/2019 | 10:36 AM  | View count: 99
UBND Thành phố vừa ban hành quyết định Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng thuộc...

Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện

Publish date 03/09/2019 | 09:20 AM  | View count: 431
  Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện: 4658/QĐ-UBND

Thông báo niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Thường Tín

Publish date 01/09/2019 | 02:58 PM  | View count: 505
UBND huyện Thường Tín vừa có Thông báo niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. ...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp

Publish date 24/08/2019 | 09:11 AM  | View count: 1018
Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội; Danh mục thủ tục hành chính liên thông...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Publish date 21/08/2019 | 05:01 PM  | View count: 162
Ngày 08/8/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 4226/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục...

Quyết định công bố danh mục TTHC trong lĩnh vực hoạt động xây dựng

Publish date 21/08/2019 | 04:56 PM  | View count: 169
  UBND huyện vừa ban hành Quyết định số 4263/QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây...

Bãi bỏ 34 TTHC lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Publish date 21/07/2019 | 06:16 PM  | View count: 230
Ngày 19/7, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 3892/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực NN&PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Publish date 26/04/2019 | 06:35 PM  | View count: 919
Ngày 26/4/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2142/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục...

Thông báo công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Thường Tín năm 2019

Publish date 24/04/2019 | 05:56 PM  | View count: 158
  Thông báo công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Thường Tín năm 2019. Xem chi tiết: 67/TB-UBND

Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND cấp huyện,UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Publish date 21/04/2019 | 06:30 PM  | View count: 1159
Ngày 19/4/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1898/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục...

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh