thông tin về dự án, đấu thầu mua sắm công

Thông báo chủ trương mở rộng Cụm công nghiệp Quất Động

Publish date 24/06/2020 | 06:04 PM  | View count: 98
1. Thông báo của Ban Thường vụ Huyện ủy 2. Quyết định quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp Thành phố Hà Nội đến năm 2020, có...

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại các xã: Nguyễn Trãi, Tân Minh, Thắng Lợi và Văn Bình

Publish date 17/06/2020 | 04:07 PM  | View count: 576
Hồ sơ mời đấu giá Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở với các nội...

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại thôn Văn Trai, xã Văn Phú, huyện Thường Tín

Publish date 26/05/2020 | 03:43 PM  | View count: 1114
Xem chi tiết: Hồ sơ mời đấu giá   Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở ...

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại các xã: Dũng Tiến, Nguyễn Trãi, và Thắng Lợi, huyện Thường Tín

Publish date 16/10/2019 | 07:01 AM  | View count: 1825
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở với các nội dung như sau:

Thông báo mời đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Dũng Tiến, Nguyễn Trãi và Thắng Lợi

Publish date 09/10/2019 | 05:43 PM  | View count: 598
  Xem chi tiết: TB mời Đơn vị TCĐG

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại các xã: Nguyễn Trãi, Tân Minh và Thắng Lợi

Publish date 19/06/2019 | 05:23 PM  | View count: 2046
Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở với các nội dung như sau:

Thông báo mời đơn vị tổ chức đấu giá QSD đất vị trí tại khu KĐV xã Nguyễn Trãi

Publish date 25/03/2019 | 08:14 AM  | View count: 780
Trung tâm phát triển quỹ đất Thông báo mời đơn vị tổ chức đấu giá QSD đất vị trí tại khu KĐV xã Nguyễn Trãi. Trung tâm phát...

Thông báo mời đơn vị tổ chức đầu giá quyền sử dụng đất

Publish date 02/01/2019 | 04:44 PM  | View count: 844
Xem chi tiết tại đây

Mời tham gia đấu giá QSD đất đối với các thửa đất xã Tiền Phong

Publish date 03/05/2018 | 05:24 PM  | View count: 1518
Trung tâm Phát triển quỹ đất Mời tham gia đấu giá QSD đất đối với các thửa đất xã Tiền Phong Thời gian bán hồ sơ: từ ngày 3/5/2018 đến...

Thông báo và hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất tại các xã: Hòa Bình, Chương Dương, Tân Minh, Văn Bình và thị trấn Thường Tín

Publish date 02/10/2017 | 10:01 AM  | View count: 991
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín Công khai hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất tại các xã: Hòa ...

Thông báo mời tham gia đấu giá các xã: Tân Minh, Văn Bình, Tự Nhiên, Chương Dương, Dũng Tiến, Ninh Sở, thị trấn Thường Tín huyện Thường Tín.

Publish date 20/04/2017 | 03:29 PM  | View count: 641
UBND huyện Thông báo mời tham gia đấu giá các xã: Tân Minh, Văn Bình,  Tự Nhiên, Chương Dương, Dũng Tiến, Ninh Sở, thị trấn...