Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện tháng 06/2020

Publish date 23/06/2020 | 05:49 PM  | View count: 231
  Xem chi tiết: Lịch tiếp dân Tháng 6

Thông báo tạm hoãn tiếp công dân tháng 3/2020 của đồng chí Bí thư Huyện ủy

Publish date 13/03/2020 | 05:23 PM  | View count: 491
xem chi tiết: 1319-TB/HU

Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND huyện Thường Tín tháng 03/2020

Publish date 26/02/2020 | 03:24 PM  | View count: 372
  Thông báo số 04/TB-HĐND

Thông báo Thay đổi ngày tiếp công dân tháng 02/2020 của đồng chí Bí thư Huyện ủy (lần thứ 2)

Publish date 20/02/2020 | 10:38 AM  | View count: 31
  Thông báo Thay đổi ngày tiếp công dân tháng 02/2020 của đồng chí Bí thư Huyện ủy vào ngày 24/02/2020 Xem chi tiết:...

V/v thay đổi Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy tháng 02/2020

Publish date 17/02/2020 | 11:20 AM  | View count: 306
Xem chi tiết: Lịch tiếp dân

Thông báo Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND huyện Thường Tín tháng 02/2020

Publish date 07/02/2020 | 03:28 PM  | View count: 44
  Xem chi tiết: 01/TB-HĐND

Lịch tiếp công dân quý I/2019 của Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội

Publish date 08/01/2020 | 05:09 PM  | View count: 62
  Xem chi tiết: Lịch tiếp công dân

Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2020 của đồng chí Bí thư Huyện ủy

Publish date 07/01/2020 | 04:29 PM  | View count: 111
  Xem chi tiết: 1262-TB/HU

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND năm 2020

Publish date 31/12/2019 | 05:27 PM  | View count: 251
  Xem chi tiết: Lịch tiếp công dân HĐND

Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2020 của Bí thư Huyện ủy

Publish date 31/12/2019 | 05:23 PM  | View count: 398
  Xem chi tiết: Lịch tiếp công dân bí thư

Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2019 của đồng chí Bí thư Huyện ủy Thường Tín

Publish date 13/12/2019 | 05:40 PM  | View count: 102
  Xem chi tiết: Lịch tiếp dân tháng 12

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND tháng 11 năm 2019

Publish date 28/10/2019 | 04:56 PM  | View count: 142
  Xem chi tiết: 28/TB-HĐND

Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân tháng 10 của Bí Thư Huyện ủy

Publish date 09/10/2019 | 12:09 PM  | View count: 228
  Xem chi tiết: Thông báo thay đổ Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của thường trực HĐND huyện quý IV năm 2019

Publish date 02/10/2019 | 10:26 PM  | View count: 100
  Xem chi tiết: Lịch tiếp công dân

Dự kiến lịch công tác tuần 38 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 16/9/2019 đến ngày 22/9/2019)

Publish date 17/09/2019 | 10:19 AM  | View count: 160
    Xem chi tiết: Lịch tuần 38 UBND

Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện

Publish date 18/06/2019 | 08:18 PM  | View count: 115
  Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện tháng 7/2019: 118/TB-UBND

Thông báo tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện quý III/2019

Publish date 06/07/2019 | 03:48 PM  | View count: 237
  Xem chi tiết: 17/TB-HĐND

Thông báo Lịch tiếp dân của Lãnh đạo huyện tháng 5/2019

Publish date 02/05/2019 | 04:52 PM  | View count: 894
Thông báo Lịch tiếp dân của Lãnh đạo huyện tháng 5/2019: 76/TB-UBND

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện quý II năm 2019

Publish date 10/04/2019 | 04:18 PM  | View count: 198
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện quý II năm 2019 Xem chi tiết: TBTD Quý II

Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2019 của Bí thư Huyện ủy

Publish date 20/03/2019 | 05:03 PM  | View count: 1155
Lịch tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy: Lịch tiếp dân

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh