Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện

Publish date 18/06/2019 | 08:18 PM  | View count: 20
  Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện tháng 7/2019: 118/TB-UBND

Thông báo tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện quý III/2019

Publish date 06/07/2019 | 03:48 PM  | View count: 68
  Xem chi tiết: 17/TB-HĐND

Thông báo Lịch tiếp dân của Lãnh đạo huyện tháng 5/2019

Publish date 02/05/2019 | 04:52 PM  | View count: 682
Thông báo Lịch tiếp dân của Lãnh đạo huyện tháng 5/2019: 76/TB-UBND

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện quý II năm 2019

Publish date 10/04/2019 | 04:18 PM  | View count: 119
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện quý II năm 2019 Xem chi tiết: TBTD Quý II

Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2019 của Bí thư Huyện ủy

Publish date 20/03/2019 | 05:03 PM  | View count: 517
Lịch tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy: Lịch tiếp dân

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện tháng 3/2019

Publish date 05/03/2019 | 01:46 PM  | View count: 75
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện tháng 3/2019: 05/TB-HĐND

Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện tháng 02/2019

Publish date 01/02/2019 | 09:47 PM  | View count: 94
Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện tháng 02/2019: 17/TB-UBND

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND Thành phố năm 2019

Publish date 28/01/2019 | 05:47 PM  | View count: 540
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND Thành phố năm 2019: Xem chi tiết: 73/TB-UBND

Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND huyện Thường Tín tháng 01/2019

Publish date 03/01/2019 | 05:18 PM  | View count: 136
Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND huyện Thường Tín tháng 01/2019: 01/TB-HĐND

Thông báo lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND huyện tháng 11/2018

Publish date 02/11/2018 | 06:38 PM  | View count: 110
Thông báo lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND huyện tháng 11/2018 Xem chi tiết: 40/TB-HĐND

Lịch tiếp công dân quý IV/2018 của Đại biểu HĐNDTP

Publish date 04/10/2018 | 03:36 PM  | View count: 158
 Lịch tiếp công dân quý IV/2018 của Đại biểu HĐNDTP. Xem chi tiết: 554/HĐND

HĐND Thông báo Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện Thường Tín tháng 8/2018

Publish date 09/08/2018 | 03:06 PM  | View count: 88
HĐND Thông báo Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện Thường Tín tháng 8/2018 Xem chi tiết: Lịch TCD Tháng 8

HĐND huyện Thông báo Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện Tháng 6/2018

Publish date 08/06/2018 | 04:32 PM  | View count: 104
HĐND huyện Thông báo Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện Tháng 6/2018 Xem chi tiết: 16/TB-HĐND

Thông báo điều chỉnh lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện Thường Tín tháng 02/2018

Publish date 18/01/2018 | 08:46 AM  | View count: 299
Thông báo điều chỉnh lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện Thường Tín tháng 02/2018 Xem chi tiết: 03/TB-HĐND

Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện Thường Tín Quý IV năm 2017

Publish date 04/10/2017 | 01:52 PM  | View count: 125
Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện Thường Tín Quý IV năm 2017 Xem chi tiết: Lịch tiếp dân quý IV

Thông báo lịch tiếp dân của Đại biểu HĐND huyện quý III/2017

Publish date 14/07/2017 | 04:25 PM  | View count: 121
Xem chi tiết: 70/TB-HĐND

Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện Thường Tín Quý III năm 2017

Publish date 13/07/2017 | 10:31 AM  | View count: 329
HĐND huyện thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện Thường Tín Quý III năm 2017 vào các ngày 27/7; 31/8;...

Thông báo lịch tiếp dân của lãnh đạo UBND huyện tháng 7

Publish date 30/06/2017 | 03:17 PM  | View count: 135
Thông báo lịch tiếp dân định kỳ của lãnh đạo UBND huyện Thường Tín tháng 7 năm 2017 Xem chi tiết: Lịch tiếp dân tháng 7

Thông báo Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện quý II/2017

Publish date 19/04/2017 | 11:32 AM  | View count: 264
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện quý II/2017 Xem chi tiết: Lịch Đại biểu HĐND

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện Tháng 04/2017

Publish date 01/04/2017 | 10:14 PM  | View count: 131
Thông báo Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín Tháng 04/2017 vào ngày 04 và 18/4/2017 Chi tiết xem tại...

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh