Di tích lịch sử

DI TÍCH LỊCH SỬ
Ngày đăng 10/03/2017 | 10:05  | View count: 3887

 •  Thường Tín thực sự là một vùng quê tươi đẹp với những di tích lịch sử nổi tiếng là:

  • Chùa Đại Minh (Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái)
  • Đền Thờ Nguyễn Trãi  ở xã Nhị Khê
  • chùa Đậu  ở xã Nguyễn Trãi
  • Đình thờ Chử Đồng Tử - Tiên Dung (xã Tự Nhiên bên dòng  sông Hồng
  • Chùa Mui (xã Tô Hiệu)
  • Đền Bộ Đầu (xã Thống Nhất)
  • Đình Là (Xã Tân Minh)
  • Lăng đá Quận Vân (xã Vân Tảo)
  • Bến và Đền, chùa Chương Dương (xã Chương Dương)
  • Khu đền Lộ, Xâm Dương, đình chùa đền, lăng Bồ Tát Ninh Xá (xã Ninh Sở)
  • Đền, chùa, đình Vân Trai, Yên Phú (xã Văn Phú)
  • Đình Đan Nhiễm (xã Khánh Hà)
  • Đình Thượng Cung, Ngọc Động (xã Tiền Phong)
  • Chùa Pháp Vân ( Thôn Văn Giáp, xã Văn Bình)
  • Đình Bình Vọng, Chùa Văn Hội (xã Văn Bình)
  • Đình Vĩnh Lộc, Phú Mỹ (xã Thư Phú)
  • Đình Tự Nhiên, Bãi Nổi sông Hồng nơi  Chử Đồng Tử  gặp Tiên Dung...
  • Cụm di tích lịch sử văn hóa Đình-Chùa thôn Đống Chanh - xã Minh Cường

   Danh nhân

   
    Qua các triều đại phong kiến, Huyện có gần 70 người đỗ tiến sỹ, tiêu biểu là: