Đảng - đoàn thể

Mặt trận Tổ quốc Việt huyện phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân, chung sức xây dựng Huyện văn minh, giàu mạnh, hiện đại

Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

      Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Suốt 92 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mỗi giai đoạn cách mạng, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã có những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, song luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc. Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất 18/11 hằng năm đã trở thành “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở các khu dân cư trên mọi miền Tổ quốc.

      Chào mừng ngày thành lập MTTQ Việt Nam năm nay, các khu dân cư trên địa bàn huyện trang trọng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ từ huyện đến cơ sở cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân đã làm cho mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày thêm gần gũi, hiểu biết và gắn bó hơn, củng cố vững chắc cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước có sức lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia góp phần chăm lo cải thiện đời sống nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo chung vui với ngày hội đại đoàn kết

      Từ đầu năm đến nay, MTTQ và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở tập trung xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề học tập toàn khóa “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Thông qua các hội nghị, tọa đàm, các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, căng treo băng rôn, khẩu hiệu, viết tin bài đăng trên trang website của MTTQ Thành phố, huyện và trang fanpage, hệ thống truyền thanh huyện và các xã, thị trấn...

      Thực hiện Chỉ thị 11 của Thành ủy; Chỉ thị 42 của Huyện ủy và Đề án 193 của UBND huyện về thực hiện việc cưới, việc tang và lễ hội. MTTQ huyện đã vận động nhân dân thực hiện tốt việc đăng ký gia đình văn hoá, làng văn hoá; vận động nhân dân thực hiện việc cưới, việc tang đảm bảo công tác phòng dịch; dừng tổ chức lễ hội trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp. Từ đầu năm đến nay,  MTTQ huyện đã phối hợp tuyên truyền vận động xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan đơn vị văn hoá năm 2022. Kết quả đăng ký xây dựng gia đình văn hóa năm 2022: 72.861/75.025 đạt 97,1%. Qua bình xét có 70.067/72.861 hộ đạt gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 96,2%.

 

          Để có nguồn lực giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn, Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện xây dựng triển khai Kế hoạch vân động quản lý quỹ “Vì người nghèo” năm 2022. Kết quả vận động quỹ 2 cấp được 1,8 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vận động được, UBMTTQ huyện đã hỗ trợ xây 16 nhà cho hộ nghèo trị giá 770 triệu đồng; hỗ trợ các tổ chức thành viên xây, sửa 15 nhà cho hội viên nghèo với số tiền 189 triệu đồng, tổ chức Hội nghị trao thiết bị học trực tuyến đợt 3 cho 45 em học sinh con hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Thường Tín trị giá 382.500.000 đồng...

Trao tiền hỗ trợ xây nhà cho người khó khăn

Trao thiết bị học tập cho học sinh

 

          Song song với đó, xác định công tác xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền; xây dựng mối quan hệ mật thiết, là cầu nối giữa Đảng - chính quyền và Nhân dân. Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện xây dựng, triển khai Kế hoạch Giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam huyện năm 2022; Hướng dẫn Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2022; Kế hoạch MTTQ Việt Nam các cấp tham gia công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022. Xây dựng và triển khai Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;  xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở khu dân cư năm 2022; Hướng dẫn công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2022.

Tổ chức hội nghị phản biện xã hội

Với những hoạt động hiệu quả, MTTQ huyện đã khẳng định vai trò, vị trí của mình trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần đảm bảo cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, xây dựng huyện Thường Tín ngày càng văn minh, giàu mạnh, hiện đại.

Thanh Tân