Đảng - đoàn thể

Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện Thường Tín khóa XX thông qua 04 nghị quyết quan trọng.

Chiều ngày 05/10/2022, tại Hội trường 18/8, HĐND huyện Thường Tín khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp chuyên đề) nhằm biểu quyết thông qua các Tờ trình của UBND huyện trình tại Kỳ họp.

Chiều ngày 05/10/2022, tại Hội trường 18/8, HĐND huyện Thường Tín khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp chuyên đề) nhằm biểu quyết thông qua các Tờ trình của UBND huyện trình tại Kỳ họp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Tiến Minh- Thành uỷ viên Bí thư Huyện uỷ, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND Thành phố ứng cử tại huyện; đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí  Nguyễn Xuân Minh - Phó Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, UBMTTQ và lãnh đạo các Phòng ban chuyên môn huyện.

Đ ồng chí Nguyễn Tiến Minh- Thành uỷ viên Bí thư Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo

Đến dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Tiến Minh- Thành uỷ viên Bí thư Huyện uỷ chỉ rõ, "nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2022 cần phải hoàn thành là rất lớn và hết sức nặng nề, HĐND huyện cần phát huy tối đa vai trò đại diện nhân dân, tập trung trí tuệ, ban hành các nghị quyết với các nội dung sát thực tiễn, đáp ứng toàn diện yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng của Huyện"

Nhằm hướng tới kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2022) và kỷ niệm 75 năm ngày Thành lập Đảng bộ huyện Thường Tín (16/11/1947 – 16/11/2022), "tôi trân trọng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện đẩy mạnh thi đua lập nhiều thành tích, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trong năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24, tạo sức bật cho việc thực hiện nhiệm vụ các năm tiếp theo trong nhiệm kỳ 2020-2025, sớm đưa Huyện ta trở thành một Quận của Thủ Đô trong nhiệm kỳ tới"- Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu.

Đồng chí Phan Thành Tùng - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện báo cáo nội dung các tờ trình tại Kỳ họp

Tại Kỳ họp, lãnh đạo UBND huyện thông qua các Tờ trình: (1)Nghị quyết về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện; (2)Nghị quyết về việc Phê chuẩn điều chỉnh, điều hoà kế hoạch vốn đầu tư công cấp huyện năm 2022; (3)Nghị quyết về việc Phê chuẩn Phương án phân bổ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2021 (đợt 3); (4)Nghị quyết về việc Phê chuẩn Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021- 2025 của huyện.

Kỳ họp đã nhất trí thông qua dự thảo 04 Nghị quyết, bao gồm phê duyêt chủ trương đầu tư đối với 07 dự án và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 139 dự án; Điều chỉnh điều hoà kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 bao gồm điều chỉnh giảm kế hoạch vốn chi đầu tư phát triển năm 2022 đối với 09 dự án số tiền là 40 tỷ 200 triệu đồng; điều chỉnh tăng kế hoạch vốn chi đầu tư phát triển năm 2022 đối với 10 dự án số tiền 40 tỷ 200 triệu đồng.

Các vị đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết.

Phê chuẩn phương án phân bổ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2021 (đợt 3) với tổng số tiền 55 tỷ 445 triệu 956 nghìn đồng để hỗ trợ ngân sách xã, thị trấn chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022.UBND huyện trình HĐND huyện về việc xem xét phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung  kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của huyện với tổng nguồn kế hoạch đầu tư sau điều chỉnh là 9 nghìn 207 tỷ 130 triệu đồng.

Đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc

"Để tổ chức quán triệt, xây dựng các chương trình, kế hoạch và thực hiện đạt hiệu quả cao nhất Nghị quyết của Kỳ họp lần thứ 8 HĐND huyện đã đường biểu quyết nhất trí thông qua, Thường trực HĐND huyện giao UBND huyện tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND huyện, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án và nghiệm thu, quyết toán các công trình đảm bảo giải ngân vốn theo đúng Kế hoạch, sử dụng đúng mục đích nguồn kinh phí phân bổ kết dư ngân sách huyện theo quy định"- Đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu.

Tô Quý - Thu Hậu