Đảng - đoàn thể

Thường Tín sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW; triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW và khen thưởng hội thi tìm hiểu Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị

Sáng ngày 16/9/2022, Huyện uỷ Thường Tín tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; triển khai chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và khen thưởng hội thi Tìm hiểu Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị.

 

Tới dự có đồng chí Phạm Thanh Học - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành uỷ; đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành uỷ viên,Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Xuân Minh - Phó Bí thư,Chủ tịch UBND huyện…

Đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện thông qua báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu,  biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”: Đảng bộ Huyện Thường Tín đã xuất bản 18 ấn phẩm lịch sử; các xã, thị trấn biên soạn và tái bản 12 ấn phẩm lịch sử địa phương; các ban ngành đoàn thể huyện xuất bản 01 ấn phẩm. Các ấn phẩm đều được phối hợp biên soạn với các chuyên gia, nhà nghiên cứu có uy tín và được các nhà nghiên cứu, độc giả đánh giá cao. Bên cạnh đó việc đưa nội dung giáo dục truyền thống lịch sử địa phương,lịch sử Đảng vào các nhà trường trên địa bàn được Huyện uỷ chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả…

Đồng chí Nguyễn Xuân Minh- Phó Bí thư,Chủ tịch UBND huyện thông qua chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đối với chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Huyện uỷ Thường Tín triển khai chương trình hành động với nhiều chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 và 2030; đồng thời đưa ra các nhiệm vụ,giải pháp để thực hiện như: nâng cao nhận thức về vị trí,vai trò, tầm quan trọng của Thủ đô, xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến-Văn minh- Hiện đại”; phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đối mới mô hình tăng trưởng, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; phát triển mạnh mẽ sự nghiệp văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị huyện gương  mẫu, trong sạch,vững mạnh…

Đồng chí Phạm Thanh Học - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành uỷ phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí đồng chí Phạm Thanh Học- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành uỷ đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Thường Tín trong thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Bộ Chính trị và tham gia Hội thi “Tìm hiểu Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Thường Tín phát biểu

Phát biểu chỉ đạo những nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Tiến Minh- Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Thường Tín nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm:

*Về Chỉ thị 20 của Ban Bí thư: Huyện tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20 của Ban Bí thư; tổ chức thực hiện tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện (16/11/1947 – 16/11/2022); Từ nay đến năm 2025, hoàn thành việc biên soạn bổ sung và xuất bản cuốn sách “các nhà khoa bảng và trí thức tiêu biểu huyện Thường Tín (1075 - 2022)” và bộ sách “địa chí Thường Tín” chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thường Tín lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

 Các Đảng bộ xã, thị trấn xuất bản sách lịch sử địa phương đến năm 2000, năm 2005 có chủ trương, kế hoạch để tiếp tục biên soạn bổ sung đến năm 2020; đồng thời chỉ đạo các nhà trường, ban, ngành, đoàn thể địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng; các ban, ngành chưa có sách lịch sử, sớm có chủ trương, huy động nguồn lực để nghiên cứu, biên soạn và xuất bản sách lịch sử của đơn vị.

*Trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị: Cần tiếp tục sâu tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết số 15, chương trình hành động của Thành ủy, Huyện ủy bằng nhiều hình thức; chú trọng các hình thức sân khấu hóa, ứng dụng công nghệ trong thông tin, tuyên truyền.

Trên cơ sở chương trình hành động của Huyện ủy, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động đảm bảo thiết thực, hiệu quả, khả thi, phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; có đánh giá hàng quý, hàng năm; biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần chủ động, sáng tạo với tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm; mạnh dạn, quyết liệt, đột phá trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, giúp Thường trực Huyện ủy, Ban thưởng vụ Huyện ủy giải quyết  các khó khăn, vướng mắc, huy động các nguồn lực để phục vụ tốt nhất, cao nhất cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để sớm đưa huyện Thường Tín trở thành Quận của Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn 2025 – 2030…

Các tập thể cá nhân, được khen thưởng tại Hội nghị

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện uỷ Thường Tín khen thưởng cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”

Khen thưởng 10 tập thể, 3 cá nhân có nhiều thành tích trong tham gia “Tìm hiểu Nghị quyết số 15-NQ/TW  ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về Phương hướng phát triển Thủ đô đến năm 2030,tầm nhìn đến năm 2045”.

Xuân Tiến