Đảng - đoàn thể

Thường Tín sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 15-NQ/TU và 6 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ

Chiều 30/8/2022, Huyện uỷ Thường Tín tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 và 6 năm thực hiện Chỉ thị số 15 ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội.

 Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Xuân Minh - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Huyện uỷ viên khoá XXIV và lãnh đạo một số ngành của huyện.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện uỷ báo cáo  kết quả thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành uỷ

Đối với kết quả thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành uỷ “Về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”. Huyện ủy Thường Tín đã thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của cấp ủy cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở rà soát củng cố tổ chức cơ sở đảng; chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan, tăng cường giám sát kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng tại các xã, thị trấn; ban hành Chỉ thị, Kết luận về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng; chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tổ chức kiểm tra đối với các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong vực đất đai; chỉ đạo Công an huyện tổ chức điều tra, khởi tố vụ án để xử lý đối với trường hợp vi phạm dấu hiệu tội phạm. Bên cạn đó, huyện nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; phát huy dân chủ trong Đảng, đi đôi với thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền vững mạnh; thực hiện dân chủ ở cơ sở; trung giải quyết những vấn đề bức xúc, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm về an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp đảng viên vi phạm kỷ luật; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các Đề án củng cố Tổ chức cơ sở Đảng yếu kém và Tổ chức cơ sở Đảng  có vấn đề cần quan tâm.

Lãnh đạo Thanh tra nhà nước huyện báo cáo  thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội

Trong 6 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội “Về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Huyện ủy Thường Tín đã thường xuyên tổ chức quán triệt và ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên.

Huyện ủy - UBND huyện Thường Tín đã bố trí trụ sở Tiếp công dân với diện tích 73m2 gồm phòng tiếp công dân và phòng chờ. Vị trí tiếp công dân được bố trí tại cổng trụ sở Huyện ủy - UBND huyện, thuận tiện cho công dân đi lại. Nơi tiếp công dân trang bị đầy đủ cơ sở vật chất như: Camera an ninh, bàn ghế, nước uống, quạt mát, tủ sách pháp luật, niêm yết lịch tiếp công dân, nội quy, quy chế tiếp công dân...

 Chế độ thời gian tiếp công dân: Đ/c Bí thư Huyện ủy tiếp thường kỳ 01 lần/tháng. Thường trực HĐND huyện tiếp thường kỳ 01 lần/ tháng. Lãnh đạo UBND huyện tiếp thường kỳ 02 lần/tháng.

Huyện đã chỉ đạo và thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo thông qua phần mềm cập nhật thông tin về tiếp công dân, quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo tại địa chỉ: http://kntc.hanoi.gov.vn bắt đầu từ ngày 01/01/2019…

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiên tham luận liên quan đến Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 và Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội để việc thực hiện trên địa bàn huyện tốt hơn nữa.

Đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ kết luận hội nghị

 Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Minh- Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ đã nhấn mạnh, chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng liên quan đến thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 và Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội trên địa bàn huyện trong thời gian tới: Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự chuyển biến, thống nhất cao về nhận thức và hành động trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 15 gắn với Chỉ thị 15 của Thành ủy. Coi "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên" là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong công tác xây dựng Đảng cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương, đơn vị.

 Ban Chỉ đạo Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Huyện tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, phân loại tổ chức cơ sở đảng, kịp thời đưa ra các giải pháp để củng cố, kiện toàn cơ sở đảng có nguy cơ yếu kém; giải quyết dứt điểm những vấn đề dân sinh bức xúc ngay từ khi mới phát sinh. Các đồng chí lãnh đạo từ huyện tới cơ sở bố trí nhiều thời gian hơn cho công tác tiếp công dân theo quy định; đẩy mạnh công tác hòa giải, đối thoại, vận động, thuyết phục công dân chấm dứt khiếu nại, tố cáo không đúng, giảm thiểu các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo có tính chất chây ỳ, kéo dài.

Các phòng, ban, ngành Huyện cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, vụ việc tiềm ẩn phức tạp an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời, nắm chắc diễn biến về tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý, giải quyết các vụ việc bức xúc, không để phát sinh điểm “nóng" trên địa bàn, nhất là các vấn đề liên quan đến lĩnh vực hay xảy ra các vi phạm, tiêu cực như quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường.

 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở nhất là đối với những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, phức tạp, những nơi có những vấn đề dân sinh, bức xúc chậm giải quyết, nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, để xảy ra nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo. Xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân nếu để xảy ra các vi phạm, yếu kém liên quan đến địa bàn, lĩnh vực công tác thuộc chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các tập thể cá nhân được khen thưởng

Nhân dịp này, Huyện uỷ Thường Tín đã khen thưởng 7 tập thể 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành uỷ và 8 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội

Xuân Tiến