Đảng - đoàn thể

Kỳ họp 17 - Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thường Tín khoá XXIV mở rộng

Ngày 11,12/7/2022, tại Hội trường 18.8, Huyện ủy Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV mở rộng- kỳ họp thứ 17 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2022 và kết quả 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh kỳ họp

Đồng chí Nguyễn Tiến Minh, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Kiều Xuân Huy - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện cùng chủ trì hội nghị.

Tới dự có đồng chí Phạm Thanh Học - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Đồng chí Nguyễn Tiến Minh - TUV,  Bí thư Huyện ủy khai mạc kỳ họp

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tiến Minh; đồng chí Kiều Xuân Huy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đâu năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện báo cáo kết quả 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Kiều Xuân Huy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2022

6 tháng đầu năm 2022, tình hình dịch Covid-19 có thời điểm diễn biến phức tạp, số lượng ca nhiễm Covid-19 tăng đột biến, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện. Tuy nhiên với nỗ lực của cả hệ thống chính trị các chỉ tiêu phát triển kinh tế cơ bản đảm bảo thực hiện theo đúng kế hoạch. Tổng thu ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm thực hiện 2.034 tỷ 609 triệu đồng, đạt 105,23% dự toán giao đầu năm, tăng 8,97 % so cùng kỳ năm 2021. Hoàn thành việc xây dựng Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

Huyện xây dựng kế hoạch hỗ trợ phát triển thị trường lao động và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện năm 2022. Phê duyệt kinh phí hỗ trợ đối với 3.042 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; 204 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; 69 người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

HĐND huyện tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật. Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện năm 2022. Xây dựng, triển khai kịp thời Chương trình công tác, kế hoạch giám sát năm 2022 của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện. Tổ chức thành công kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 5 HĐND huyện theo đúng quy trình, quy định; xem xét, quyết nghị những nội dung quan trọng, làm cơ sở để UBND huyện chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong những năm tiếp theo.

UBND huyện đã xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện; kịp thời phân bổ, giao chỉ tiêu và kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện. Hoàn thiện Ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Xây dựng triển khai Kế hoạch thí điểm thi tuyển chức danh Trưởng phòng Y tế thuộc UBND huyện. Rà soát vị trí việc làm, ban hành Kế hoạch thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ trên địa bàn huyện năm 2022. Triển khai Kế hoạch cải cách hành chính; Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, thực thi công vụ, thực hiện kỷ cương hành chính năm 2022; Kế hoạch về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra; xây dựng các chương trình phối hợp cụ thể trong thực hiện các nhiệm vụ. Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị. Tuyên truyền nhân rộng các mô hình mới, các điển hình tiên tiến, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, như: vận động ủng hộ quỹ “Vì biển đảo Việt Nam”, quỹ “Vì người nghèo” năm 2022; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

Trong công tác xây dựng Đảng: Công tác tuyên truyền được triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, tập trung vào các nội dung như: tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, 10 chương trình công tác của Thành ủy, 9 chương trình công tác của Huyện ủy, công tác cải cách hành chính. Tuyên truyền kết quả các kỳ họp Quốc hội khóa XV và kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị... Kết nạp 129 đảng viên mới, đạt 75,9% kế hoạch năm. Trao Huy hiệu đảng cho 258 đồng chí. Thành lập 02 chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Đồng chí Tạ Hữu Thọ- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện báo cáo kết quả 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Về kết quả 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV: Huyện đã sớm ban hành 9 chương trình công tác và 01 nghị quyết để thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội. Qua đó đã từng bước làm chuyển biến trong nhận thức và hành động của cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên; tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mặc trong thực tiễn, đặc biệt đã kiểm soát được dịch bệnh Covid-19, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường, thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, điểm nhấn là trong năm 2021 lần đầu tiên huyện Thường Tín đạt thu ngân sách là 1.063 tỷ đồng.

Đồng chí Phan Thanh Tùng - UVBTVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện thông qua nội dung báo cáo

Đồng chí Nguyễn Sỹ Tuyến - UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện thông qua nội dung báo cáo

Tiếp đó, các đại biểu nghe Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2022 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; nghe các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, hiệu quả quản trị công huyện Thường Tín giai đoạn 2022-2025; các giải pháp đẩy mạnh tiến độ chuẩn bị đầu tư, đấu thầu, thi công, giải ngân và đền bù, GPMB, tái định cư các dự án UBND huyện làm chủ đầu tư trên địa bàn huyện 6 tháng cuối năm 2022; các giải pháp đẩy mạnh tiến độ các dự án đấu giá quyền sử dụng đất ô lớn trên địa bàn huyện 6 tháng cuối năm 2022; kế hoạch xây dựng quy trình thực hiện các thủ tục hành chính để rút ngắn thời gian nhưng vẫn đảm bảo chất lượng hồ sơ các loại dự án triển khai trên địa bàn huyện; UBND huyện báo cáo về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư các hộ còn lại trong khuôn viên quy hoạch Trung tâm Văn hóa- Thông tin và thể thao huyện Thường Tín;

Đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị

 Tiếp đó, các đại biểu thảo luận với những ý kiến liên quan đến các vấn đề: Tài chính, thu chi ngân sách, tình hình đất đai; quan tâm đầu tư phát triển khu làng nghề xã Khánh Hà, chú trọng giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, xây dựng quan tâm, mở rộng hơn nữa đến đối tượng cán bộ, công chức xã được đi học lớp Trung cấp Lý luận chính trị để tạo nguồn cho xã; việc phân bổ vốn xây dựng các công trình để xây dựng nông thôn mới, bố trí kiện toàn Phó Chủ tịch xã Ninh Sở; quan tâm điều chuyển công chức cho xã Thư Phú; xem xét điều chỉnh tuyến đường tránh vào chùa Nhuệ Giang để nhân dân yên tâm về sinh hoạt tâm linh và các vấn đề liên quan xây dựng đường vành đai 4…

Tại hội nghị, đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện và các ngành của huyện đã giải đáp, trả lời, làm rõ những ý kiến của các đại biểu cơ sở.

Đồng chí Phạm Thanh Học - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu

Đến dự, phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Học - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy đã đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện trong thời gian qua; đồng thời định hướng một số nội dung trong thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm 2022 và nửa cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện 2020-2025.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tiến Minh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền và các ngành của huyện thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm: Cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; hoàn thành tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và tiêm phủ mũi 4 cho người từ đủ 18 tuổi với tỷ lệ cao nhất; không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn huyện. Tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; tập trung nguồn lực chỉ đạo 08 xã hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM nâng cao, 02 xã NTM kiểu mẫu; giải quyết dứt điểm những tồn tại hạn chế trong giải phóng mặt bằng ở một số dự án, công trình trọng điểm mang tính điểm nhấn của huyện; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, giải ngân đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ công tác quy hoạch, phát triển đô thị; triển khai các cơ chế hỗ trợ theo Nghị quyết HĐND huyện và triển khai các dự án đầu tư công năm 2022.

Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao theo hướng lành mạnh, đảm bảo cho nhân dân có đời sống văn hoá phong phú. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2022-2023. Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo kế hoạch. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu y tế quốc gia, chú ý tới chương trình tiêm chủng mở rộng, chương trình y tế học đường, phòng chống tai nạn thương tích. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác y tế dự phòng, kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm. Làm tốt công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm, chỉ đạo tốt công tác giảm nghèo. Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công, đặc biệt tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2022), chính sách bảo trợ xã hội, công tác bình đăng giới, công tác dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn.

Tăng cường các giải pháp đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; dự báo tốt tình hình để chủ động giải quyết, không để nảy sinh các vấn đề phức tạp. Chỉ đạo hoàn thành tốt diễn tập khu vực phòng thủ cấp xã. Thực hiện các biện pháp quyết liệt, chủ động tấn công, trấn áp tội phạm. Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành của chính quyền theo hướng sáng tạo, quyết liệt, cụ thể, nghiêm minh, đảm bảo công khai, dân chủ, thực chất. Chỉ đạo triển khai các hoạt động giám sát theo Chương trình công tác, Kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tiến Minh phát biểu chỉ đạo

Thực hiện tốt công tác xây dựng chính quyền vững mạnh, công tác cán bộ, công tác thi đua - khen thưởng và công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Thực hiện tốt công tác quản lý biên chế, đảm bảo đúng số lượng biên chế theo chỉ tiêu được giao. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức đủ điều kiện theo quy định. Cần đặc biệt quan tâm trong thực hiện công tác cải cách hành chính, theo nghị quyết số 14 ngày 30/5/2022, của BCH đảng bộ huyện khóa XXIV.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong giám sát, phản biện; vận động, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, tích cực thi đua lao động, sản xuất. Tuyên truyền, vận động, thành lập các tổ chức công đoàn, đoàn, hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Tiếp tục tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chương trình công tác của Thành ủy và của Huyện ủy; công tác phòng, chống dịch, tiêm chủng vắc - xin Covid 19; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII); các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng của huyện. Chủ động phối hợp làm tốt công tác tư tưởng và định hướng dư luận xã hội. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Tiếp tục xây dựng Đề án củng cố tổ chức đảng yếu kém theo Nghị quyết số 15-NQ/TU giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch “Luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý năm 2022”; Nghị quyết số 09-NQ/TU về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả về công tác cán bộ. Tăng cường công tác phát triển đảng viên và thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện tốt các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị và quy chế dân chủ ở cơ sở…

Các đại biểu thông qua nghị quyết

Kết thúc kỳ họp, các uỷ viên Ban chấp hành Huyện uỷ khoá XXIV đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua dự thảo nghị quyết của kỳ họp.

Xuân Tiến - Diệu Hương