Đảng - đoàn thể

Hội nghị cán bộ chủ chốt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện Thường Tín nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031

Chiều ngày 25/5/2022, Huyện uỷ Thường Tín tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ, BTV Huyện ủy và các chức danh lãnh đạo diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.

Toàn cảnh hội nghị

Tới dự có đại diện Ban Tổ chức Thành uỷ; đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Tạ Hựu Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Kiều Xuân Huy - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Huyện uỷ viên khoá XXIV và lãnh đạo chủ chốt của huyện và các xã, thị trấn.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Tiến Minhc- Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ thông qua dự thảo nhân sự quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ, BTV Huyện ủy và các chức danh cán bộ thuộc Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.

Trên cơ sở cuộc họp Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện bước 2 về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý, tại hội nghị này, cán bộ chủ chốt của huyện và các xã thị trấn sẽ trực tiếp bỏ phiếu giới thiệu nhân sự các chức danh quy hoạch Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, các chức danh cán bộ thuộc Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Đây là bước thứ 3 trong quy trình 5 bước giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện Thường Tín.

Đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ triển khai Đề án giới thiệu nhân sự

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ yêu cầu các đại biểu cần nêu cao trách nhiệm, nghiên cứu kỹ về tiêu chuẩn, cơ cấu và quan điểm chỉ đạo của các cấp để lựa chọn, giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ chất lượng, đảm bảo đúng quy định.

Tiếp đó, các đại biểu dự hội nghị đã thực hiện bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ, BTV Huyện ủy và các chức danh cán bộ thuộc Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.

Sau hội nghị, Huyện ủy Thường Tín tiếp tục tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lấy ý kiến tín nhiệm và Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy để chốt danh sách nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện Thường Tín nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031. Đây là cơ sở để Ban Thường vụ Huyện uỷ hoàn thành quy trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 và nhiệm kỳ kế tiếp, trình Ban thường vụ Thành uỷ phê duyệt, phục vụ cho công tác tổ chức cán bộ trong thời gian tới.

Việc xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý là việc làm hết sức quan trọng trong các khâu của công tác cán bộ, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; làm căn cứ để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vững vàng về chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ, có trình độ và năng lực, nhất là năng lực trí tuệ và thực tiễn tốt. Qua đó, đội ngũ cán bộ và cán bộ lãnh đạo quản lý tiếp tục được nâng cao cả về trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

  Xuân Tiến