Đảng - đoàn thể

Thường Tín có 150 đảng viên được trao tặng, truy tặng huy hiệu Đảng đợt 19/5/2022

Trong dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), Đảng bộ huyện Thường Tín có 150 đảng viên được trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng. Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước tặng cho các đảng viên có những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Đảng và Nhà nước.

Bí thư Huyện ủy gắn huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành tại gia đình

Trong dịp 19/5 này, có 147 đồng chí được trao tặng huy hiệu Đảng và 03 đồng chí được truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong số 147 đồng chí được trao tặng huy hiệu Đảng, có 01 đồng chí được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng là đồng chí Hoàng Thọ Hải, sinh năm 1927, sinh hoạt tại Đảng bộ xã Liên Phương; 01 đồng chí được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là đồng chí Bồ Xuân Húc, sinh năm 1932, sinh hoạt tại Đảng bộ Thị trấn; 03 đồng chí được nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng ;08 đồng chí được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 42 đồng chí được nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 16 đồng chí được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 6 đồng chí được nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 51 đồng chí được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 19 đồng chí được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Trong số 3 đồng chí được truy tặng huy hiệu Đảng, có 02 đồng chí 60 năm tuổi Đảng, 01 đồng chí 55 năm tuổi Đảng

Trong những ngày này, các Đảng bộ trong huyện trang trọng tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên nhằm ghi nhận những công lao đóng góp và sự phấn đấu bền bỉ của các đồng chí đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

 

Xuân Tiến