Đảng - đoàn thể

Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khoá XIII

Sáng 12/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5/2022, thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khoá XIII và định hướng một số nội dung công tác tuyên truyền bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương.

 

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lại Xuân Môn - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự tại điểm cầu Thường Tín có đồng chí Nguyễn Tiến Minh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND – UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và các đồng chí Bí thư các Đảng bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy; các đồng chí báo cáo viên cấp thành phố, cấp huyện; lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn.

Các đại biểu đã được nghe đồng chí Lại Xuân Môn - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII.

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 4-10/5, tại Thủ đô Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 5. Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện gồm: Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;  Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới"; Nghị quyết về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới".

Tại Hội nghị Trung ương 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII cũng đã thảo luận dân chủ, góp ý thẳng thắn, khách quan vào nội dung của Đề án và thống nhất cao về chủ trương thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền sâu rộng các nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 5 khóa XIII để tạo sự đồng thuận, góp phần thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị.Cùng với đó, tích cực tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, các sự kiện đối ngoại; tuyên truyền chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19...

Căn cứ kết quả Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khoá XIII Huyện ủy Thường Tín sẽ có những định hướng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Diệu Hương