Đảng - đoàn thể

Các đồng chí Lãnh đạo huyện chúc mừng ngày thành lập MTTQ Việt Nam

Sáng ngày 18/11, Đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Kiều Xuân Huy- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đến tặng hoa chúc mừng UBMTTQ huyện nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2021).

Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, trong những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín đã tổ chức đa dạng các hoạt động tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận khu dân cư phối hợp với Trưởng thôn tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19 về nêu cao ý thức trách nhiệm tham gia phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và huyên, thông điệp 5k và chương trình tiêm phòng Vacin toàn dân theo kế hoạch; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phú, Chỉ thị số 17/CT-UBND của UBND Thành phố và Công điện số 17,18,19,20, 21 của Chủ tịch UBND Thành phố về thực hiện giãn cách xã hội thành phố Hà Nội để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid-19. Vận động ung hộ quỹ phòng chông dịch được 665,940 triệu đồng; Ủng hộ quỹ tiêm phòng vacin đến nay được 19 tỷ đồng..

Đến tặng hoa chúc mừng, đồng chí Nguyễn Tiến Minh – TUV, Bí thư Huyện ủy và các đồng chí lãnh đạo huyện đã đánh giá cao những kết quả hoạt động của MTTQ huyện trong những năm qua và đề nghị trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở và các tổ chức thành viên phát huy hơn nữa sức mạnh đoàn kết của nhân dân, tham gia hiệu quả vào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh; phát huy dân chủ góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh.

Thanh Tân