Đảng - đoàn thể

Toạ đàm khoa học Bác Hồ với Thường Tín; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

Sáng ngày 16/11/2021, Huyện uỷ Thường Tín tổ chức Toạ đàm khoa học Bác Hồ với Thường Tín; sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phát hành cuốn sách “Bác Hồ với Thường Tín”. Hội nghị được tổ chức tại hội trường 18/8 và truyền hình trực tuyến với điểm cầu 29 xã, thị trấn trong huyện.

 

Tới dự có đồng chí Nguyễn Xuân Hậu- Trưởng phòng Lý luận Chính trị lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội; GS. TS Hoàng Chí Bảo- Nguyên Uỷ viên Hội đồng lý luận Trung ương; đồng chí Nguyễn Tiến Minh- Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Tạ Hữu Thọ- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Kiều Xuân Huy- Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các chuyên gia đầu ngành và một số ban,ngành, đoàn thể huyện.

Đồng chí Tạ Hữu Thọ- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện thông qua báo cáo kết quả 5 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW

Tại buổi toạ đàm, sau lời khai mạc của đồng chí Nguyễn Tiến Minh- Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Tạ Hữu Thọ- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đã báo cáo kết quả 5 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phát hành cuốn sách “Bác Hồ với Thường Tín”.

 Tiếp đó, các chuyên gia nghiên cứu về Hồ Chí Minh và các nhân chứng lịch sử đã có những phát biểu toạ đàm mang những giá trị lịch sử.

GS. TS Hoàng Chí Bảo- Nguyên Uỷ viên Hội đồng lý luận Trung ương trao đổi về Hồ Chí Minh- Lãnh tụ gần dân, sát dân với cơ sở

Đồng chí Nguyễn Văn Công- Nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh trao đổi về quá trình làm việc, phục vụ và cống hiến của đồng chí Vũ Kỳ tại Khu di tích lịch sử

Đại tá Nguyễn Xuân Tuấn- Phó Chính uỷ Lữ đoàn Công binh vượt sông 239 trao đổi về Lữ đoàn Công binh vượt sông 239 ghi lời dạy của Bác Hồ

Đồng chí Vũ Danh Trấn – Nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Hà Tây trao đổi về Lá thư của Bác Hồ-kỷ niệm của gia đình tôi

Tiếp đó, đồng chí Trần Hồng Hạnh- UVBTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã thông qua báo cáo quá trình sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn cuốn sách và chuẩn bị Toạ đàm khoa học “Bác Hồ với Thường Tín”.

Đồng chí Nguyễn Tiến Minh- Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo

Phát biểu kết luận toạ đàm, đồng chí Nguyễn Tiến Minh- Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người “là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phục vụ đất nước.

Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Tiến Minh mong muốn, Đảng bộ và Nhân dân toàn huyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương Thường Tín danh hương - anh hùng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí yêu cầu: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, chất lượng trong toàn hệ thống chính trị.

Hội nghị toạ đàm được trực tuyến đến các xã, thị trấn

Việc triển khai Chỉ thị số 05 – CT/TW của các cấp ủy, tổ chức đảng phải xây dựng thành các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, gắn với công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, các phong trào thi đua, cuộc vận động, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05 – CT/TW, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm và các nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải được thực hiện nghiêm túc, nền nếp, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, trở thành quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt trong các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Việc cam kết rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, gắn với trách nhiệm nêu gương phải được triển khai đồng bộ, sâu rộng, trở thành việc làm chủ động, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, có bản lĩnh chính trị vững vàng,
phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, tiên phong, gương mẫu; đấu tranh có hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng trong của Đảng.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú, góp phần làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quảng bá, lan tòa sâu rộng, tác động mạnh mẽ, tích cực đến nhận thức, tư tương, tình cảm và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người dần trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.


Các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động thực hiện hằng năm việc sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05, chỉ ra các ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, đề ra phương hướng, nhiệm vụ giải pháp phù hợp, có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Mình trong những năm tiếp theo.

Cần chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm túc, bài bản, kịp thời, phát hiện, làm rõ những vi phạm, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng; tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình; qua đó, có tác dụng cổ vũ, khích lệ mạnh mẽ cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác, tự soi, tự sửa, tự điều chỉnh hành vi, rèn luyện đạo đức, lối sống, các phong công tác…

Nhân dịp này, Huyện uỷ Thường Tín đã phát hành cuốn sách “Bác Hồ với Thường Tín” và trao tặng sách cho các đại biểu khách mời; đồng thời khen thưởng 26 tập thể, 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Xuân Tiến