Đảng - đoàn thể

UB MTTQ Thành phố kiểm tra giám sát công tác bầu cử tại huyện Thường Tín

Chiều ngày 25/3/2021, Đoàn công tác số 5 UB MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Sỹ Trường- Phó Chủ tịch UB MTTQ Thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra giám sát công tác bầu cử tại huyện Thường Tín. Cùng dự có đại diện các sở, ngành thành phố; đồng chí Tạ Hữu Thọ- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; đại diện một số ngành, đoàn thể huyện và đại diện xã, thị trấn.

Ảnh: Toàn cảnh buổi làm việc

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện UB MTTQ huyện Thường Tín cho biết:
Huyện Thường Tín nằm ở phía nam Thành phố Hà Nội có tổng số 29 xã, thị trấn; dân số tính đến 31/12/2020 là 260.879 người. Số lượng đại biểu HĐND huyện được bầu: 35 đại biểu, với 07 đơn vị bầu cử. Số lượng đại biểu HĐND cấp xã được bầu: 754 đại biểu, với 210 đơn vị bầu cử, 212 khu vực bỏ phiếu.

Thời gian qua, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn huyện Thường Tín được các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn quán triệt và triển khai, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết, các văn bản hướng dẫn về cuộc bầu cử của Trung, Thành phố, huyện. Trên cơ các văn bản hướng dẫn, Ban Thường trực UB MTTQ huyện đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn MTTQ xã, thị trấn tổ chức thực hiện các bước tiến hành cuộc bầu cư theo quy định của Luật Bầu cử.

Ảnh: Đồng chí Tạ Hữu Thọ- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch U ỷ ban bầu cử huyện trao đổi với Đoàn công tác

Huyện ủy, Đảng ủy các xã, thị trấn kịp thời, chủ động thành lập Ban chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp để lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử theo chỉ thị của Đảng. Uỷ ban nhân dân huyện đã thành lập Ủy ban bẩu cử gồm 15 thành viên; Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn đã thành lập Ủy ban bẩu cử xã, mỗi xã gồm 11 thành viên(thành lập trước ngày 29/01/2021).

Thường trực HĐND các cấp trên địa bàn huyện Thường Tín đã nghiêm túc thực hiện việc dự kiến về cơ cấu, thành phần số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 2026 và điều chỉnh số lượng cơ cấu thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, thôn, tổ dân phố. Các bước tiến hành cuộc bầu cử theo đúng quy định của pháp luật Uỷ ban bầu cử. Huyện và các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trung tâm VHTT và Thể thao huyện, Đài xã và thị trấn đã tích cực tuyên truyền về các văn bản quy định về Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND,...

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Sỹ Trường- Phó Chủ tịch UB MTTQ Thành phố Hà Nội T rưởng đoàn công tác phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra giám sát, đồng chí Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch UB MTTQ Thành phố Hà Nội Trưởng đoàn công tác đã đánh giá cao những kết quả của huyện Thường Tín đạt được trong thực hiện công tác bầu cử thời gian qua, đồng thời, đồng chí đề nghị: Chú ý đến tiến độ các bước trong công tác bầu cử; thành lập các tổ bầu cử, tổ giám sát công tác bầu cử; việc tổ chức hội nghị hiệp thương phải đảm bảo đúng thành phần, tiến độ, các bước, quy trình; tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức để Nhân dân hiểu được ý nghĩa, quyền, trách nhiệm của công dân trong cuộc bầu cử; nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân; tăng cường công tác giám sát của MTTQ các cấp đối với công tác bầu cử; chú trọng giám sát lập và niêm yết danh sách cử tri, những người ứng cử, đảm bảo số dư theo quy định; nêu cao trách  hiệm của các cơ quan liên quan đến công tác bầu cử; số lượng người tham gia hội nghị tiếp xúc cử phải đảm bảo công bằng đối với những người ứng cử; đảm bảo tốt công tác an  ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong suốt thời gian cuộc bầu cử diễn ra; quan tâm tập huấn hướng dẫn trực tiếp công tác bầu cử đối với những người trực tiếp tham gia thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến cuộc bầu cử. Đồng chí, cũng nhấn mạnh, huyện cần chỉ đạo, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19 (5K) khi tham gia bầu cử để  cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra an toàn và thành công tốt đẹp.

Xuân Tiến