Đảng - đoàn thể

Thường Tín quán triệt các chỉ thị của cấp trên về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Ngày 19/2/2021, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện, Huyện ủy Thường Tín tổ chức hội nghị cán bộ để quán triệt thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị, chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy và các văn bản hướng dẫn của Trung ương và Thành phố về bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Kiều Xuân Huy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và hơn 100 đại biểu. Để đảm bảo công tác phòng dịch, các đại biểu thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và ngồi khoảng cách an toàn.

Ảnh: Đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND , Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử huyện triển khai một số nội dung

Tại hội nghị các đại biểu là lãnh đạo huyện, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn đã nghe đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử huyện triển khai tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị và chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy và các văn bản hướng dẫn của Trung ương và Thành phố về bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong đó, nhấn mạnh các nội dung như: Phấn đấu giới thiệu, lựa chọn bầu được những đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải bảo đảm theo đúng quy trình luật định và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương có thẩm quyền. Các cấp uỷ đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật…

Ảnh: Lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện triển khai hướng dẫn của huyện về công tác bầu cử

Tiếp đó, các đại biểu nghe lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện triển khai hướng dẫn việc chia đơn vị bầu cử, thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã; chia khu vực bỏ phiếu, thành lập Tổ bầu cử và chế độ thông tin, báo cáo trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026; và các đại biểu thảo luận về một số bước, quy trình quan trọng của công tác bầu cử.

Ảnh: Đồng chí Bí thư Huyện ủy , Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử huyện Nguyễn Tiến Minh phát biểu chỉ đạo

Để cuộc bầu được tiến hành vào Chủ nhật ngày 23/5/2021 diễn ra thành công tốt đẹp, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử huyện Nguyễn Tiến Minh đã chỉ đạo một số  nhiệm vụ trọng tâm như: Đảng ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn khẩn trương thành lập Ủy ban bầu cử cấp xã, thị trấn; ban hành các văn triển khai công tác bầu cử; thông qua cơ cấu, thành phần được hiệp thương; tổ chức triển khai công tác hiệp thương theo đúng thời gian quy định. Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 theo kế hoạch…

 

Xuân Tiến