Đảng - đoàn thể

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 5/2/2021, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Lê Tuấn Dũng - UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự có Ông Tạ Hữu Thọ – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện; Ông Kiều Xuân Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện, các đồng chí thành viên ban bầu cử huyện; Ban Thường trực UBMTTQVN huyện và các ông, bà là lãnh đạo các tổ chức thành viên Mặt trận.

Tại Hội nghị, Ông Phan Thanh Tùng – UVBTV Huyện ủy, PCT thường trực HĐND huyện, PCT Ủy ban bầu cử huyện đã thông qua dự kiến về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị huyện được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để hội nghị làm căn cứ thảo luận.

100% đại biểu có mặt tại hội nghị đã biểu quyết nhất trí với dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó tổng số đại biểu HĐND huyện được bầu là 35 đại biểu, số lượng người được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện là 70 người..

Ông Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện phát biểu

Tham dự và phát biểu ý kiến tại hội nghị, Ông Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện nhấn mạnh: “Việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được ứng cử đại biểu HĐND huyện là khâu đầu tiên rất quan trọng trong các bước của quy trình hiệp thương để lập ra danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện. Từ đó, đảm bảo về số lượng, chất lượng, cơ cấu, thành phần đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện”.

Thanh Tân