Đảng - đoàn thể

Thường Tín sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”

Sáng ngày 18/12/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2020.

 Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo UBMTTQ Thành Phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Tiến Minh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Kiều Xuân Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện và gần 200 đại biểu.

 

Trong 5 năm qua, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã trở thành phong trào rộng lớn của Mặt trận các cấp, của Nhân dân trong huyện, đi sâu vào các lĩnh vực đời sống xã hội; góp phần quan trọng trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của huyện, khơi dậy tiềm năng, thế mạnh địa phương, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự ở khu dân cư; Đến nay, cuộc vận động đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi như nhân dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa đến nay, toàn huyện còn 585 hộ nghèo bằng 0,79%; có trên 86% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 142 làng đạt danh hiệu làng văn hóa và 4 tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa, nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, tỷ lệ hỏa táng người quá cố đạt 49,3% tăng 9,7% so với năm 2016. Đến nay, toàn huyện có 28/28 xã đạt chuẩn NTM, xã Hồng Vân đạt NTM nâng cao. Huyện đang tập chung phấn đấu đạt chuẩn NTM và cuối năm 2020.

 

Song song với đó, phát huy truyền thống “ Uống nước, nhớ nguồn”, “đền ơn, đáp nghĩa” “ tương thân, tương ái”, trong 5 năm, UBMTTQ các cấp đã tích cực vận động nhân dân và các nhà hảo tâm ủng hộ quỹ “ Đền ơn, đáp nghĩa” được trên 3,4 tỷ đồng; ủng hộ quỹ vì người nghèo 2 cấp của huyện được 15,1 tỷ đồng đã giúp xây sửa 884 nhà; hỗ trợ 1.046 hộ về giống, vốn để phát triển sản xuất, hỗ trợ khám chữa bệnh cho 550 người…

 

Thông qua cuộc vận động đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến và nhiều nhân tố mới tạo sức lan tỏa, khí thế mạnh mẽ để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong 5 năm qua, góp phần cùng huyện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tạo tiền đề cho việc thi đua thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Bí thư HU phát biểu chỉ đạo

Tham dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã biểu dương, chúc mừng và đánh giá cao kết quả của CVĐ trong những năm qua và đề nghị MTTQ từ huyện đến cơ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của CVĐ trong đời sống xã hội, tạo dự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân trong hưởng ứng, tham gia CVĐ; tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình điểm, các gương điển hình thực hiện CVĐ, góp phần cùng huyện nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng huyện ngày càng giàu mạnh, văn minh.

 

Dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho 26 tập thể, UBMTTQ huyện khen thưởng cho 10 tập thể, 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động.

 

 Một số hình ảnh khen thưởng tại hội nghị:

 

Thanh Tân – Xuân Tiến