Đảng - đoàn thể

Thường Tín: 66 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng đợt 7/11/2020

Nhân dịp kỷ niệm 103 năm cách mạng tháng Mười Nga thành công (7/11/1917 – 7/11/2020), huyện Thường Tín có 66 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng đợt 7/11/2020. Huy hiệu Đảng còn là biểu tượng cao quý về sự phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của các đảng viên với Đảng.

Ảnh: Thường Tín có 66 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng đợt 7/11/2020

Trong đợt này, huyện Thường Tín có 66 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng, trong đó, có 02 đồng chí được tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 01 đồng chí được tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 11 đồng chí được tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí được tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 8 đồng chí được tặng huy hiệu 45 tuổi Đảng; 25 đồng chí được tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 16 đồng chí được tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Trong những ngày tới, các Đảng bộ trong huyện sẽ trang trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên nhằm ghi nhận những công lao đóng góp và sự phấn đấu bền bỉ của các đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước.

Xuân Tiến