Đảng - đoàn thể

Thành ủy Hà Nội thông báo kết quả đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII

Sáng ngày 27/10/2020, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 với 35 quận, huyện thị, Đảng ủy khối trực thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội dự, chỉ đạo hội nghị.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII

Tại điểm cầu huyện Thường Tín có đồng chí Nguyễn Tiến Minh- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Tạ Hữu Thọ- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịchh HĐND huyện; đồng chí Kiều Xuân Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; các đồng chí Huyện ủy viên khóa XXIV; các đồng chí  trưởng, phó các phòng, ban, ngành, MTTQ và tổ chức chính trị xã hội huyện; Bí thư các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND xã.

Theo thông báo của Thành ủy Hà Nội tại Hội nghị: Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13/10/2020. Dự Đại hội có 497 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 45 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và có bài phát biểu tâm huyết, trách nhiệm với Đảng bộ Hà Nội. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” và chủ đề “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, Đại hội đã hoàn thành 4 nội dung đề ra. Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI (2015-2020); đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025, kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI nhiệm kỳ 2015-2020; tập trung thảo luận, đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá XVII gồm 71 đồng chí; tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ khóa XVII đã bầu 16 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Thành uỷ, bầu đồng chí Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy, 04 Phó Bí thư Thành ủy gồm: đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - phó Bí thư Thường trực, Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND Thành phố, Nguyễn Văn Phong - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội; Đại hội đã bầu 60 đại biểu chính thức, 05 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, đồng chí Báo cáo viên của Thành ủy đã thông tin về quá trình chuẩn bị Đại hội, trong đó phân tích sâu công tác chuẩn bị văn kiện và công tác nhân sự; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội với những kết quả nổi bật, 7 tồn tại, hạn chế; 3 mục tiêu tổng quát đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển Thủ đô đến năm 2045; 20 chỉ tiêu với 4 nhóm, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 14 vấn đề trọng tâm phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025.

Xuân Tiến